Projekti

podrska

Pored rada na osnaživanju zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju dece i mladih kroz niz akreditovanih i neakreditovanih seminara i obuka, Obrazovanje plus je pokretalo, ili učestvovalo u različitim projektima sa ciljem pozitivnih društvenih promena. Sa jedne strane, fokus velikog dela ovih projekata je stavljen na porodice, roditeljstvo, lični razvoj i mlade, a sa druge na razvoj poslovanja i zaposlenih.

Saznajte više o: