Neakreditovane obuke

 

Osim više od 250 realizacija i više od 2500 sati 20 akreditovanih programa, Obrazovanje plus je realizovalo značajan broj seminara vezanih za obrazovanje koji nisu akreditovani, te prezentovalo svoje programe na Saborima učitelja, Zimskim susretima učitelja, Susretima vaspitača i najrazličitijim tribinama.

 

srca

 

Hronološki pregled ovih programa i prezentacija možete pronaći ispod:

 

2005/2006.

– Da svako uči lako

 

2008/2009.

– Holistički pristup u radu sa decom u prvom razredu OŠ

 

2009/2010.

– Holistički pristup u radu sa decom u prvom razredu OŠ

– Jačanje saradnje između učitelja i vaspitača

 

2010/2011, 2011/2012. i 2012/2013.

– Prezentacije programa na:

  1. Saboru učitelja
  2. Zimskim susretima učitelja
  3. Susretima vaspitača
  4. Različitim tribinama