Programi

Oplus programi

Od osnivanja, Obrazovanje plus je imalo više od 3000 polaznika na preko 250 realizacija akreditovanih programa. Međutim, osim velikog uspeha seminara vezanih za obrazovanje, životne vrednosti, tehnike prevazilaženja ograničenja u obrazovanju, prevazilaženje konflikata, strateško planiranje i dobru saradnju sa roditeljima, Organizacija je realizovala i značajan broj uspešnih seminara i obuka koji nisu akreditovani.

Danas svi članovi organizacije mogu iskreno da budu ponosni na to što su programi Obrazovanja plus kvalitet koji traje više od decenije.

Saznajte više o: