O Obrazovanju plus

Oplus

Obrazovanje plus je neprofitna organizacija civilnog društva sa tradicijom dužom od 10 godina. Akreditovane programe organizacije je pohađalo preko 3000 učesnika, a Organizacija je prezentovala i na Saborima učitelja, Zimskim susretima učitelja, Susretima vaspitača i različitim tribinama. Tokom rada, Obrazovanje plus je takođe iniciralo ili bilo uključeno u izdavačke projekte koji se tiču ličnog razvoja, prevazilaženja konflikata, životnih vrednosti, kao i priručnika za lakše savladavanje pisanja i čitanja kroz stih i kreativne ilustracije. Kroz rad Organizacije,  pokretane su i kolumne za uspešno roditeljstvo u okviru sajta Dete plus, a članovi Organizacije su autori velikog broja stručnih članaka u relevantnim časopisima poput Prosvetnog pregleda. Pored podrške zaposlenima u obrazovanju, mladima i porodicama, Obrazovanje plus je realizovalo više programa skrojenih za konkretna preduzeća, u cilju ličnog i profesionalnog razvoja zaposlenih, razvoja timske dinamike i tim bildinga.

Saznajte više o: