Igre za učenje pojmova vezanih za položaj u prostoru

Deca predškolskog uzrasta još uvek uče da se snalaze u prostoru, da prepoznaju šta je levo/desno, napred/nazad, gore/dole. Kao i sa svim ostalim, učenje pojmova kojima se određuju položaji predmeta, odnosi među njima i pravci kretanja, najlakše ide kada se to radi kroz igru, ritam, pesmu – aktivnosti u kojima se deca osećaju dobro i koje odgovaraju njihovim potrebama. U nastavku je nekoliko predloga za takve aktivnosti koje su deo akreditovanog  programa “Da u vrtiću svako uči radosno i lako”.

Vežba za učenje pojmova LEVO / DESNO

Stoji se u krugu i vaspitač, dok govori tekst, pravi pokrete koje deca imitiraju. Ovde je važno napomenuti da preporučujemo da se deca ne ispravljaju odmah ako podignu pogrešnu ruku. Deca uče kroz imitiranje, pa će, najčešće, kroz imitaciju naučiti koja ruka je leva a koja je desna. Ukoliko osetimo da je nekom detetu potrebno da ga uputimo na to koja je koja ruka, to treba raditi pažljivo da dete ne bi osetilo loše i izgubilo entuzijazam za aktivnosti u kojima učestvuje.

Ovo je moja desna ruka, (desna ruka se ispruži ispred sebe)

dižem je visoko. (desna ruka se podigne uvis)

Ovo je moja leva ruka, (leva ruka se ispruži ispred sebe)

pokrivam levo oko.(levom ruko se pokrije levo oko)

Desna ruka, (desna ruka se ispruži ispred sebe)

leva ruka, (leva ruka se ispruži ispred sebe) 

vole da se igraju. (desna i leva ruka savijene u laktovima idu jedna oko druge)

Desna ruka, (desna ruka se ispruži ispred sebe)

leva ruka, (leva ruka se ispruži ispred sebe)

vole i da miruju.(šake se skupe sa isprepletanim prstima na stomaku)

Ovo je moja desna noga,(desna noga se ispruži ispred sebe)

De-e-sna (desnom nogom se 3 puta lupne u pod)

Ovo je moja leva noga, (leva noga se ispruži ispred sebe)

Le-e-va (levom nogom se 3 puta lupi o pod)

Desna noga, (desna noga se ispruži ispred sebe)

leva noga, (leva noga se ispruži ispred sebe) 

desna noga, (desna noga se ispruži ispred sebe)

leva noga, (leva noga se ispruži ispred sebe) 

Od sto nogu sto-no-ga (nogama se brzo maršira)

Vežba za učenje pojmova ISPRED, IZA, GORE, DOLE, LEVO, DESNO

Stojimo u krugu.

Izgovaramo svi: “Stopala marširaju” i istovremeno marširamo nogama.  

Izgovaramo svi: “Ruke tapšu, ruke tapšu” i istovremeno tapšemo rukama.  

Izgovaramo svi: “Prsti pucketaju” i istovremeno pucketamo prstima.

Voditelj kaže: “ISPRED”.  

Izgovaramo svi: “Stopala marširaju” i istovremeno marširamo nogama.

Izgovaramo svi: “Ruke tapšu, ruke tapšu” i istovremeno tapšemo rukama ispred tela.

Izgovaramo svi: “Prsti pucketaju” i istovremeno pucketamo prstima.

Voditelj kaže: “IZA”.

Izgovaramo svi: “Stopala marširaju” i istovremeno marširamo nogama.

Izgovaramo svi: “Ruke tapšu, ruke tapšu” i istovremeno tapšemo rukama iza tela.

Izgovaramo svi: “Prsti pucketaju” i istovremeno pucketamo prstima.

Voditelj menja komande (ispred, iza, gore, dole, levo, desno, ispod noge,…) i u skladu sa tim komandama igra se nastavlja na isti način.

 

Izvor: deteplus.rs, 15. april 2012. 

Similar Articles

Školski kalendar po mese... Preuzmite OVDE školski kalendar po mesecima, od septembra 2011. do juna 2012. godine. Nadamo se da ce vam lepe slike i inspirativni citati ulepšati dane u novoj školskoj godini.
Okružni stučni susreti ... Udruženje vaspitača Zlatiborskog okruga je 1. aprila organizovalo Stručne susrete vaspitača. Gostima su njihove buduće kolege, studenti učiteljskog fakulteta, dobrodošlicu  poželeli pesmom. U nastavku ovog teksta možete
Euritmija – umetnos... Tekst koji sledi je deo završnog rada Dragane Tošić na odeljenju za pedagogiju i andragogoiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Već je spomenuto da je jedan od opštijih
Predstavljamo Parkera Pal... Parker Palmer je savremeni edukator, aktivista i pisac koji podstiče principe holističkog obrazovanja kroz svoj rad sa davanjem podrške nastavnicima u utemeljivanju svog poziva u ličnom razvoju. Po
Tamo negde preko brda, pr... …….preko plavih okeana ima jedna zemlja. U toj zemlji se skače, tapše, pucketa prstima, hoda unazad, hoda na prstima, raduje se, tuguje, veseli se, ljuti se, smeje
Antropozofija kao osnova ... Antropozofija je nastala kao rezultat višegodišnjeg duhovnog istraživanja od strane njenog osnivača Rudolfa Štajnera. Ono što je on u svetu uočio, prepoznao i spoznao, pretočio je u
“Zašto Valdorf?... Moto Marin Valdorf škole u SAD je “Probudimo radost učenja”. Zapravo, moglo bi da se kaže da je to moto svih Valdorf škola. Način na koji se
Vođenje dnevnika za osna... Ono što je divno kod roditeljstva je to što možemo „o jednom trošku“ da osnažujemo i sebe i svoje dete. Svakako je važno da postoji literatura za
Čas u prvom razredu Reč... U okviru projekta “Holistički pristup u radu sa decom u prvom razredu”, u 2008/2009. godini, koji je realizovala organizacija Obrazovanje plus, 28 učitelja prvog razreda iz 18 beogradskih
Karakteristike temperamen... O karakteristikama temperamenta kod dece, piše Žana Borisavljević, autorka programa “Veštine roditeljstva” koji se realizuje u okviru programa organizacije Obrazovanje plus. Znanja o temperamentima svakako ne treba