Višestruka inteligencija i pričanje priča

Prema principima holističkog obrazovanja, jako je važno da, kada planiramo aktivnosti za decu, osmislimo pristup koji će uključiti svu decu, imajući u vidu različite temperamente kod dece i različite tipove inteligencije.

U programu obuke za vaspitače „Da u vrtiću svako uči radosno i lako“, koji organizacija Obrazovanje plus realizuje u predškolskim ustanovama u Srbiji, vaspitači, pored ostalih stvari koje se obrađuju, rade i pripremu aktivnosti koje se izvode sa decom, vodeći računa o različitim tipovima inteligencije, kako bi sva deca bila uključena.

U rubrici Holističko obrazovanje, pogledajte tekst o višestrukoj inteligenciji.

Ovde imamo primer kako su vaspitačice iz PU „Jela Jovanović i Emina Bučan“ u Sjenici, osmislile aktivnost pričanja priče (aktivnost koja inače odgovara deci kod koje je dominantna lingvistička inteligencija), tako da se maksimalno uključe deca kod kojih dominiraju i drugi tipovi inteligencije.

Mačak i petao    Vaspitačice: Esada Crvčanin, Ivana Rakonjac, Ilda Koštrebić, Samira Korać

macak_i_petao

Maša i medved       Vaspitačice: Minela Biberović, Mersiha Čolović, Vesna Pešić, Ramiza Kolić, Senada Kapetanović

masa_i_medved

Tri praseta        Vaspitačice: Memnuna Ćatović, Amela Avdić, Muratka Fakić, Elma Asotić, Miloranka Vasojević

tri_praseta

 

Izvor: deteplus.rs, 06. januar 2011.

Similar Articles

Pesme za decu i one koji ... Organizacija Obrazovanje plus godinama promoviše i podržava programe i sadržaje koji se zasnivaju na principima holističkog obrazovanja i koji doprinose razvoju obrazovanog društva zasnovanog na ljudskim vrednostima. Suština holističkog
Crtež iznenađenje Ovo je aktivnost koja se radi u paru na času likovnog a takođe može i na času srpskog ili u predmetu Svet oko nas, ako je povežemo
Predstavljamo…Olju i Mi... U selu Meljak, nedaleko od Beograda nalazi se Neven, kuća koja voli decu. Šta se radi u toj kući? U njoj se uglavnom – živi, a šta
Euritmija – umetnos... Tekst koji sledi je deo završnog rada Dragane Tošić na odeljenju za pedagogiju i andragogoiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Već je spomenuto da je jedan od opštijih
Bonton Da li znate da postoji bonton koji nam olakšava komunikaciju ? Bonton koji sledi je svojina Udruženja studenata sa hendikepom Preuzmite bonton. Izvor: deteplus.rs, 30. septembar 2010.
Izuzetan seminar za nasta... U vremenu ubrzanih promena u XXI veku, posao nastavnika je zahtevniji nego ikada ranije. Rad sa novim generacijama učenika koji odrastaju uz kompjutere i nove komunikacione tehnologije,
Ulus-ove likovne radionic... Ulus-ove likovne radionice su nastale početkom 2013 godine pri Udruženju likovnih umetnika Srbije sa sedištem u Beogradu. Osnovane su da bi kroz kreativan rad, druženje i zabavu pomogli
Zrelost deteta za polazak... Istraživanje dečjeg razvoja ukazuje da je prisiljavanje deteta na savladavanje nekog znanja ili usavršavanje nekog predmeta, pre nego što je ono zrelo za to, neefikasno i bezuspešno.Trebaće
Važnost rada na razumeva... Čitanje je složen proces koji se odvija na više nivoa. Kod dece koja tek uče da čitaju, naglasak je često na uspešnom prepoznavanju i interpretaciji simbola, odnosno
Akreditovani programi za ... Drago nam je da Vas obavestimo da organizacija Obrazovanje plus ima 5 akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2018/19, 2019/20. i 2020/21. godinu godinu. Svi