Višestruka inteligencija i pričanje priča

Prema principima holističkog obrazovanja, jako je važno da, kada planiramo aktivnosti za decu, osmislimo pristup koji će uključiti svu decu, imajući u vidu različite temperamente kod dece i različite tipove inteligencije.

U programu obuke za vaspitače „Da u vrtiću svako uči radosno i lako“, koji organizacija Obrazovanje plus realizuje u predškolskim ustanovama u Srbiji, vaspitači, pored ostalih stvari koje se obrađuju, rade i pripremu aktivnosti koje se izvode sa decom, vodeći računa o različitim tipovima inteligencije, kako bi sva deca bila uključena.

U rubrici Holističko obrazovanje, pogledajte tekst o višestrukoj inteligenciji.

Ovde imamo primer kako su vaspitačice iz PU „Jela Jovanović i Emina Bučan“ u Sjenici, osmislile aktivnost pričanja priče (aktivnost koja inače odgovara deci kod koje je dominantna lingvistička inteligencija), tako da se maksimalno uključe deca kod kojih dominiraju i drugi tipovi inteligencije.

Mačak i petao    Vaspitačice: Esada Crvčanin, Ivana Rakonjac, Ilda Koštrebić, Samira Korać

macak_i_petao

Maša i medved       Vaspitačice: Minela Biberović, Mersiha Čolović, Vesna Pešić, Ramiza Kolić, Senada Kapetanović

masa_i_medved

Tri praseta        Vaspitačice: Memnuna Ćatović, Amela Avdić, Muratka Fakić, Elma Asotić, Miloranka Vasojević

tri_praseta

 

Izvor: deteplus.rs, 06. januar 2011.

Similar Articles

Gradivne imenice – ... Koristeći bajku “Snežana i sedam patuljaka”, Slavica Radojičić je napravila primer časa na kojem se obrađuju gradivne imenice u četvrtom razredu. OVDE možete preuzeti pripremu a OVDE prezentaciju.   Izvor:
Razvijanje ljudskih vredn... Jedan od najvažnijih zadataka odraslih je da pomognu deci da razviju životne veštine kroz koje će izgrađivati svoj odnos prema svetu,  pronaći smisao u svom životu, davati
U krugu porodice i prijat... Vrtić„Pupoljak” , Pančevo Porodicaiprijatelji su važan deo života svakog deteta Ovaj primer ima za cilj da Upozna decu sa geografskim pojmovima (kartom sveta). predstavi kulturne različitosti i
Tema meseca za jun je CEL... Poslednjih dana maja, u raznim krajevima Srbije je padala “braon” kiša. Govorilo se da je to, zapravo, naišao “talas” iz Sahare koji je doneo tamošnji pesak i
Osnovna obeležja ključn... “Globalno sagledavan razvojni put škole, kretao se od tzv. stare škole, preko pokreta nove škole pa do brojnih alternativnih modela savremene škole.” U tekstu koji sledi, M.Ilić, redovni profesor na Filozofskom
Euritmija – umetnos... Tekst koji sledi je deo završnog rada Dragane Tošić na odeljenju za pedagogiju i andragogoiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Već je spomenuto da je jedan od opštijih
Primer Eleonore Lаzаrev... Primer nam je poslala Eleonorа Lаzаrević, nаstаvnik, člаn timа IOP timа OŠ „Oslobodioci Beogrаdа“ , Beogrаd Matematika – združivajne sabiraka Izvor: deteplus.rs, 30. septembar 2010. 
Podrška dečjem razvoju ... U PU “Nada Naumović” u Kragujevcu je realizovan projekat Podrška dečjem razvoju kroz dramski metod. Korišćen je materijal iz knjiga Dušice Bojović “Više od igre” i “Moć mašte,
Tema meseca za avgust je ... Zrelost je jedan od onih pojmova o kojima malo razmišljamo zato što podrazumevamo da znamo šta znače. U svakodnevnom govoru koristimo izraze kao šo su: zreo za
Sloboda, obrazovanje, Ale... Pristup obrazovanju Aleksandra Nila, koji se primenjuje u školi Samerhil, ima dosta pristalica i dosta oponenata. Naše uredništvo zastupa pristup obrazovanju koji se dosta razlikuje od Nilovog,