Tema meseca za septembar je ŠKOLA

Reč ŠKOLA vodi poreklo od grčke reči σχολή (scholē) koja doslovno znači dokolica, rekreacija. U vremenu u kojem živimo, teško se može reći da iskustvo škole ima bilo šta zajedničko sa idejom rekreacije – za učenike, nastavnike ili roditelje.

Škola mora da postoji zato što je najvažniji element uspostavljanja društvenih normi, standarda i ponašanja. S jedne strane, kakva je škola u jednom društvu će uticati na to kako će se društvo razvijati. S druge strane, kakvo je jedno društvo veoma utiče na to kakva je škola u njemu.

Današnja škola je ogledalo društva u kojem živimo. Ima i dobre i loše strane. Ima pojedince koji su spremni da se menjaju i masu koja ima otpor promenama. Margaret Mid, čuvena antropološkinja je kazala: “Ne sumnjajte da šačica ljudi može da promeni svet. Svet se uvek samo tako menjao!” Isto to možemo da primenimo i na školu.

Svi mi pred sobom imamo izbor:

– da prihvatimo školu kao nešto što je takvo kakvo jeste, kakvim je prave “oni” koji kroje obrazovnu politiku i u čemu mi nemamo udela

– da posmatramo školu kao živ organizam u kojem svaki pojedinac ima mogućnost da nešto doprinese na pozitivan ili negativan način

Često, prepoznavši da su potrebne velike stvari da bi se ostvarile značajne promene, a za te velike stvari nemamo snage, vremena, mogućnosti…. mi propuštamo da uradimo neke male stvari koje utiču na male promene.

Ne dozvolimo da nas parališe prepoznavanje da je za promene u našoj školi potrebno puno velikih promena. Male stvari su velike stvari: osmeh na licu učitelja, izbor da budemo radosni, izbor da u učitelju svog deteta vidimo saradnika, izbor da u roditeljima svojih učenika vidimo saradnike, razmena iskustava sa kolegama uz kafu, razmišljanje o svom odeljenju pred odlazak na spavanje, izbor da budemo pozitivni….

Izvor: deteplus.rs, 31. avgust 2012.

Similar Articles

Valdorfsko obrazovanje Odgajanje je u Valdorf pedagogiji shvaćeno kao zajednički rad učitelja i roditelja. Valdorf pedagogija je nezamisliva ako roditelji ne znaju i ne dožive na koji način njihova
Čas u prvom razredu Reč... U okviru projekta “Holistički pristup u radu sa decom u prvom razredu”, u 2008/2009. godini, koji je realizovala organizacija Obrazovanje plus, 28 učitelja prvog razreda iz 18 beogradskih
Deca i kreativnost Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u
Podrška dečjem razvoju ... U PU “Nada Naumović” u Kragujevcu je realizovan projekat Podrška dečjem razvoju kroz dramski metod. Korišćen je materijal iz knjiga Dušice Bojović “Više od igre” i “Moć mašte,
Primer Eleonore Lаzаrev... Primer nam je poslala Eleonorа Lаzаrević, nаstаvnik, člаn timа IOP timа OŠ „Oslobodioci Beogrаdа“ , Beogrаd Matematika – združivajne sabiraka Izvor: deteplus.rs, 30. septembar 2010. 
Ustanovljena edicija Žan... Izdavačka kuća Kovačnica priča u saradnji sa Fondacijom Uhvati Život je u znak sećanja na Žanu Borisavljević ustanovila istoimenu ediciju dečje književnosti i literature za roditeljstvo. Porodici,
Tema meseca za jul je ODM... Kada smo se pre par dana dogovarali šta ćemo da postavimo kao temu za ovaj mesec, razne ideje su nam padale na pamet, a onda je neko
Dodeljena nagrada Žana B... Na prolećnim stručnim susretima vaspitača Srbije „Vaspitači – vaspitačima“ koji su održani u Kladovu od 21. do 24. aprila, fondacija Uhvati život je uručila nagradu pobednici nagradnog
Bukvar “Da azbuku s... Bukvar “Da azbuku svako nauči lako”, u izdanju organizacije “Obrazovanje plus”, predstavlja slova kroz sliku i rimu i otvara mogućnost deci da sa roditeljima i vaspitačima uče slova
Vodič za roditelje kroz ... Saradnja između porodice i škole ili predškolske ustanove je jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje kvalitetnog vaspitno-obrazovnog procesa i zdravog razvoja dece. Ponekad se od nastavnika i