Tema meseca za maj je SLOBODA

“Budi kao gušter: uvek spreman da odbaciš svoj rep!”

Sloboda je fenomen koji je neizbežno vezan za politiku, religiju, ekonomiju, sociologiju, istoriju….. Zapravo, nema nijednog polja ljudskog delovanja u kojem možemo da zaobiđemo pitanje slobode. Verovatno zato što je ona jedna od osnovnih odrednica ljudskosti! Ljudsko biće se upravo kroz slobodu razlikuje od ostalih bića koja su determinisana nužnošću.

Kroz istoriju, svi filozofi su na neki način doticali temu slobode. Na ovom linku možete pročitati tekst profesora Telebakovića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, u kojem su predstavljene osnovne ideje o slobodi kod raznih mislilaca kroz vekove. Posebno bismo voleli da podsetimo na humanističkog psihologa Eriha Froma čija su dela znatno doprinela razumevanju fenomena bekstva od slobode. On je govorio o tome kako se ljudsko biće, prolazeći kroz proces individualizacije (oslobođanje od primarnih veza i uticaja okruženja), istovremeno suočava sa izdvojenošću, nesigurnošću i bespomoćnošću. Priča koja se ponavlja već hiljadama godina – pojedinac koji ima izbor da sledi unutrašnji glas koji ga najčešće vodi u novo i neizvesno, putem kojim ne koračaju mnogi, ili da ostane u zaklonu, deo neke veće grupe, ušuškan među mnoge slične njemu.

outdoors-3293350_1920

 

Naizgled, ova dilema ne dopušta srećno rešenje – ili sledim svoj unutrašnji glas, sama i izolovana, ili odustajem od svog unutrašnjeg glasa, ali imam doživljaj pripadanja zajednici. S jedne strane imam potrebu da se razvijam, rastem, otkrivam život, a s druge strane imam potrebu da budem bezbedna, ušuškana, sigurna…. Ovaj unutrašnji konflikt ne može da se reši u okviru filozofskih i psiholoških okvira koji su istorijski postavljani, ali rešenje nudi savremena nauka koja poslednjih godina prevazilazi materijalističke okvire u kojima je nauka vekovima funkcionisala. Sve više je fizičara, biologa i drugih naučnika čiji rad sagledava ljudsko biće kao fenomen neodvojiv od svega što postoji. Otkrića u nauci u vezi sa materijom, česticama. energijom.. upučuju na to da je potrebno da se preispita ideja o tome šta je čovek. Ako sam ja energija, onda nigde nisam sama! Izbori koje pravim da sledim svoj unutrašnji glas me ne odvajaju, ne izoluju, već me, zapravo, spajaju sa SVIM.

Vreme u kojem živimo nam postavlja izazov da upoznamo sebe na nov način. Mi to možemo a i ne moramo da radimo. Ali deca koja danas odrastaju i deca koja se rađaju u ovom vremenu neće imati izbora. Život će ih dovoditi u situacije u kojima će morati da ispituju svoje granice, da prevazilaze ono što nisu, da bi opstali u svetu koji će od njih tražiti više nego što im mi trenutno dajemo.

I zbog sebe i zbog dece koju vaspitavamo i obrazujemo, moramo da prevazilazimo sve ono što nas odvaja od unutrašnje slobode: navike, strahove, predrasude… Ubrzano se dešavaju promene koje ne čekaju da se mi polako prilagođavamo. Došlo je vreme “ili-ili”, biti ili ne biti… Ono što život očekuje od nas je sjajno predstavljeno u jednoj zen misli: “Budi kao gušter, uvek spreman da odbaciš svoj rep!” Setimo se te mogućnosti kada budemo u situaciji izbora!

Izvor: deteplus.rs, 01. maj 2012.

Similar Articles

Pošli smo da lovimo lavo... Na početku nove školske godine dobro je imati nekoliko igara spremnih za prve dane dok se učenici još navikavaju na nov ritam, strukturu školskog dana i sedenje
Razvojne faze po filozofi... U Valdorf pedagogiji, razvoj ljudskog bića se posmatra u periodima od po 7 godina, a u smislu razvoja elemenata trojstva u ljudskoj prirodi – volje, osećanja i
Podrška dečjem razvoju ... U PU “Nada Naumović” u Kragujevcu je realizovan projekat Podrška dečjem razvoju kroz dramski metod. Korišćen je materijal iz knjiga Dušice Bojović “Više od igre” i “Moć mašte,
Salutogeneza U decembru 2011. godine, u Beogradu je gostovala Dr Mihaela Glekler, predsednica Medicinske sekcije Antropozofskog društva. Ona je tom prilikom održala predavanje za lekare o antropozofskoj medicini
Razvijanje ljudskih vredn... Jedan od najvažnijih zadataka odraslih je da pomognu deci da razviju životne veštine kroz koje će izgrađivati svoj odnos prema svetu,  pronaći smisao u svom životu, davati
VIŠESTRUKA INTELIGENCIJA Što se podučavanja dece tiče, više nije pitanje «da li je neko dete inteligentno/pametno», već «na koji način je neko dete inteligentno/pametno». Za vaspitače i učitelje ovo
Šta znači OBRAZOVANJE P... Šta znači OBRAZOVANJE  PLUS? Izvor: deteplus.rs, 06. januar 2011.
Tema meseca za maj je MA... Sećate li se nekih svojih maštarija iz detinjstva? Možda nije važno prisetiti se nekih konkretnih stvari o kojima ste maštali, već stanja u kojem ste tada bili,
Razvijanje moralnosti kro... Na zemlji čvrsto stojimo, uspravni i laki. Mi ničeg se ne bojimo jer zajedno smo jaki. Deca u školu ne dolaze samo da bi stekla znanja o
Akreditovani programi str... U nastavku, preuzmite nformacije o akreditovanim programima stručnog usavršavanja u školskoj 2011/2012. koje realizuje Obrazovanje plus. Mi verujemo i znamo da je moguće uticati na to da