Tema meseca za avgust je VALDORF PEDAGOGIJA

Jedna od rubrika na našem sajtu je posvećena Valdorf pedagiji, ali ovog meseca smo posebno želeli da obratimo pažnju na ovu temu zato što se trenutno vrše pripreme za pokretanje Valdorf vrtića i Valdorf centra za podršku porodici u Beogradu. U svetu, već decenijama, raste broj Valdorf vrtića i škola u kojima deca imaju priliku da pohađaju programe zasnovane na holističkom pristupu u obrazovanju. U našem okruženju, škole i vrtići postoje u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni, a od septembra će krenuti sa radom i Valdorf vrtić u Beogradu.

Kada je Valdorf pedagogija nastala, dvadesetih godina XX veka, ona je imala veliki značaj u smislu doprinosa koji je ovakav obrazovni sistem nudio svetu. Danas, u vreme komercijalizacije detinjstva, krize vrednosti i velikih izazova za porodicu, Valdorf pedagogija donosi posebnu vrstu lekovitog impulsa koji ima blagodatne efekte na razvoj dece i isceljujući efekat za razvoj društva.

Pogledajte dva video snimka sa Adria Media TV kanala u vezi sa Valdorf pedagogijom:

Intervju sa Žanom Borisavljević, članicom koordinacionog tima za podrušku Valdorf pedagogiji u Srbiji

Intervju sa Sanvilom Domić, Valdorf vaspitačicom u beogradskom Valdorf vrtiću

Pratite novosti o Valdorf pedagogiji na fejsbuk profilu – Valdorfska pedagogija – Srbija

Informacije u vezi sa Valdorf vrtićem i centrom za podršku porodici možete dobiti preko mejla – info@valdorfpedagogija.rs.

Similar Articles

Višestruka inteligencija... Prema principima holističkog obrazovanja, jako je važno da, kada planiramo aktivnosti za decu, osmislimo pristup koji će uključiti svu decu, imajući u vidu različite temperamente kod dece
Sloboda, obrazovanje, Ale... Pristup obrazovanju Aleksandra Nila, koji se primenjuje u školi Samerhil, ima dosta pristalica i dosta oponenata. Naše uredništvo zastupa pristup obrazovanju koji se dosta razlikuje od Nilovog,
Ulus-ove likovne radionic... Ulus-ove likovne radionice su nastale početkom 2013 godine pri Udruženju likovnih umetnika Srbije sa sedištem u Beogradu. Osnovane su da bi kroz kreativan rad, druženje i zabavu pomogli
Svrha obrazovanja Koja je svrha obrazovanja? Primitivan čovek je sasvim dobro opstajao na zemlji bez obrazovanja. Drugim vrstama sisara, čini se, obrazovanje uopšte ne treba. Srazmeno brzo posle rođenja
Kraljevstvo potreba PRIJATELJSTVO KAO POTREBA Predstаvljаmo Vаm igru „Krаljevstvo potrebа” Jednа od аktivnosti u progrаmu organizacije Obrazovanje plus – „Dobrа sаrаdnjа sа roditeljimа = dobro deci+dobro nаmа+dobro njimа” posvećenа
Tapsalica BIM BAM Tapšalice su igre koje najčešće uključuju pokrete rukama, konkretno dlanovima i nadlanicama, u paru ili grupi, uz stihove u rimi koji ne moraju imati smisla. Često se
Tema meseca za novembar j... Samopoštovanje je u osnovi našeg odnosa prema sebi i drugima. Kvalitet naših odnosa, naš uspeh u životu, sve što postignemo zavisi od nivoa samopoštovanja koje posedujemo. Samopoštovanje
Valdorfsko obrazovanje Odgajanje je u Valdorf pedagogiji shvaćeno kao zajednički rad učitelja i roditelja. Valdorf pedagogija je nezamisliva ako roditelji ne znaju i ne dožive na koji način njihova
Vođenje dnevnika za osna... Ono što je divno kod roditeljstva je to što možemo „o jednom trošku“ da osnažujemo i sebe i svoje dete. Svakako je važno da postoji literatura za
Tema meseca za februar je... “Prijatelj nije ništa manje nego remek delo prirode.”                    R. W. Emerson Prijatelji. Često ih uzimamo zdravo za gotovo.