Tapšalice

Marijana Milošević Simić iz Multimedijalne muzičke radionice piše o igri koja je uglavnom zaboravljena, a koja je veoma važna za razvoj kooridnacije i motoričkih veština kod dece.

Kada sam ja bila dete, jedva sam čekala veliki odmor da istrčimo napolje i da igramo lastiš ili neku od tada popularnih tapšalica. “Son makaron” je bila jedna od najpopularnijih igara, sa tekstom koji je umeo da varira od škole do škole, i za koji nismo znale šta znači. I da li uopšte nešto znači. Ipak, to je bilo potpuno nebitno, važno je bilo da nas bude što više i da se zabavimo. Danas ćete retko gde videti decu da igraju ovu ili neku drugu tapšalicu iako je Son makaron decenijama bila popularna u svim krajevima sveta.

Tapšalice su igre koje najčešće uključuju pokrete rukama, konkretno dlanovima i nadlanicama, u paru ili grupi, uz stihove u rimi koji ne moraju imati smisla. Često se tapšalice izvode i uz tekstove brzalica ili razbrajalica, a neretko i uz pevanu pesmu. Tada ovi pokreti imaju ulogu koreografije. Takođe, pokreti mogu da uključuju i udarce o druge delove tela, pucketanje prstima, okrete, korake. Ipak, najčešće se sve svodi na jedan obrazac u pokretima koji se ponavlja i koji sa svakom novom grupom stihova ide u sve bržem tempu.

Ove igre imaju duboke korene u etnomuzikologiji i deo su folklora gotovo svih kultura sveta. Najčešće ih igraju deca do 10 godina, mada u nekim kulturama postoje odstupanja i tapšalice igraju i mladi do dvadesete. Gotovo redovno u igru su uključene mahom devojčice, a najčešća starosna dob je od 6 do 10 godina. U nekim kulturama može se videti i preklapanje sa igrom preskakanja konopca, koja je interpolirana u osnovnu.

Nedavno sprovedeno istraživanje od strane Izraelskog Univerziteta u vezi sa tapšalicama, otkrilo je direktnu vezu između tih aktivnosti i razvoja važnih veština kod dece, mladih i studenata.  Istraživanje je započelo sa ciljem da se objasni zbog čega deca uzrasta između 9 i 10 godina prestaju sa ovim igrama, a završeno je saznanjem da igre imaju uticaj na razvoj kognitivnih, motoričkih i socijalnih veština. Slična ispitivanja do sada nisu rađena, iako se o pozitivnom uticaju muzike svakodnevno pojavljuju mnoge nove studije.  Dr Idit Sulkin, iz Muzičke naučne laboratorije ovog Univerziteta kaže da su došli do zaključka da deca u periodu od 6 do 10 godina koja pevaju i igraju uz tapšalice pokazuju neke veštine koje druga deca ne pokazuju.

Takođe, otkrili su da deca koja se igraju ovih igara pišu bolje, urednije i prave manje gramatičkih grešaka. Sa druge strane, deca koja ne učestvuju u ovim igrama često imaju problem sa disleksijom ili diskalkulijom. Nema sumnje da ova vrsta treninga mozga utiče na razvoj drugih oblasti. Takođe, važno je primetiti i bolju socijalnu integraciju dece koja učestvuju u ovim igrama.

Kao deo studije, Sulkinova je obišla nekoliko osnovnih škola i podelila decu u dve grupe: jedna je išla na tradicionalne časove muzičkog, dok su drugi išli na časove na kojima su učili igre i pesme tapšalice. Program je trajao 10 nedelja. Nakon objavljenih rezultata, doktorka je preporučila uvođenje tapšalica u redovan program obrazovanja za decu uzrasta od 6 do 10 godina zbog uticaja na razvoj kognitivnih i motoričkih veština. Takođe, uočen je razvoj koordinacije tela (oči-ruke-noge-telo) i ravnoteže. U ispitivanje su uvršćeni i studenti koji su nakon ovih aktivnosti u upitniku napisali da se osećaju opuštenije, fokusiranije i da su bolje raspoloženi.

Tapšalice se prirodno pojavljuju i nestaju u životu dece u uzrastu između 6 i 10 godina. Ovo je tranziciona faza koja ih vodi u sledeću, na putu ka odrastanju. One predstavljaju jednu od razvojnih platformi koje služe za razvoj dečjih potreba, kako emocionalnih i socioloških, tako i psiholoških i kognitivnih. Uz pomoć multikulturalnih igara moguće je, kroz igru, razvijati muzičke sposobnosti dece. Osim kognitivnih i motoričkih, one mogu pružati i muzičke, izvođačke, kreativne, leksičke i kinestetičke izazove. Zbog svega ovoga, prisetite se igara koje ste i Vi igrali kao deca. Pronađite neke nove na mreži ili ohrabrite decu da pesmicama i rimama koje znaju dodaju ovakav vid pokreta. Učinićete nešto veoma značajno za dete, kako u motoričkom i kognitivnom smislu, tako i u sociološkom. Vredi pokušati, zar ne?

O ovoj, ali i o mnogim drugim zanimljivim muzičkim temama možete čuti u okviru akreditovanog seminara Multimedijalna muzička radionica, namenjenog prvenstveno vaspitačima i učiteljima, ali i nastavnicima Muzičke kulture i svima onima koji rade sa decom. Seminar se održava širom Srbije. Pridružite nam se i osvežite svoja muzička znanja!

Novi Sad, 5. i 6. 2. 2011.         Užice, 19. i 20. 2. 2011.     Niš, 12. i 13. 3. 2011.

multimedijalnamr@gmail.com

Izvor: deteplus.rs, 31. januar 2011.

Similar Articles

PROGRAM OBUKE UČITELjA: ... REZIME U okviru Projekta stručnog usavršavanja Zimski sureti učitelja Srbije realizovan je i program: Da kod učitelja svako uči radosno i lako. Program je osmišljen kao dvosatna
Tablica množenja kroz pe... Lara i Una pokazuju kako se kroz tapšalicu i pesmicu vežba tablica množenja. Ovo je jedna od aktivnosti koja se obrađuje na akreditovanom seminaru “Da kod učitelja svako
Pesme, igre, vežbe iz re... U avgustu 2011. je u Beogradu održan prvi seminar Valdorf pedagogije za vaspitače, učitelje i roditelje.  OVDE pogledajte tekst o tome, kao i snimke pesama i aktivnosti koje se
Lav Nikolajević Tolstoj ... Poznajemo ga kao izvrsnog ruskog pisca, pre svega po njegovom senzibilitetu i osećajnosti izraženim u delima Ana Karenjina i Rat i mir. Ali isto tako, Lav Nikolajevič
Primeri Mirjane Jovanovi... Mirjana Jovanović, nаstаvnicа, člаn IOP timа škole OŠ „Oslobodioci Beogrаdа“ , Beogrаd je pripremila nekoliko primera dobre prakse: Srpski jezik – vežbe subjekat i predikat Srpski jezik – čitanje
Matematika i razvoj moral... Najveći broj odraslih ljudi koje znam su u školi mrzeli matematiku, ili je nisu razumeli, ili im je bila dosadna. Ja sam jedna od njih! A onda
Priprema predškolaca za ... Za vaspitače je često pitanje kako da predškolce pripreme za polazak u školu, za čitanje i pisanje, a da se ne bave oniim što će učitelji raditi
Radionica “Kružne ... Tema radionice Studijske grupe za Valdorf pedagogiju, 24. januara je bila “Kružne igre ili ritmičko kolo”. Oko 40 vaspitačica, učiteljica, majki i drugih zainteresovanih za Valdorf pedagogiju
Knjiga Bolest kao put Obično se kaže da je zdravlje najveće bogatstvo. Ako je tako, kakav je smisao bolesti u našem životu? “Sve što se dešava u telu nekog živog bića
Zaštita detinjstva Zaštita detinjstva je termin koje se najčešće odnosi na situacije u kojima se odrasli angažuju da deci obezbede osnovne uslove za razvoj – hranu, krov nad glavom,