Rezultati konkursa za nagradu Žana Borisavljević 2015

 

 

 

Upravni odbor Fondacije Uhvati život je za potrebe konkursa za nagradu Žana Borisavljević, za doprinos razvoju obrazovanog društva u kojem se neguju ljudske vrednosti, za 2015. godinu oformio tročlani žiri koji su sačinjavali:

 

Dragana Koruga (predsednica žirija), psiholog sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ranog razvoja i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, aktivina u zastupanju prava deteta, promociji ljudskih vrednosti i kvaliteta u obrazovanju

Jelena Marković, psihološkinja, ekspertkinja za obrazovanje i holistička savetnica sa dugogodišnjim iskustvom uvođenja holističkih principa u obrazovnu praksu

Miloš Belčević, osnivač i upravitelj Fondacije Uhvati Život

 

Izveštaj žirija

Pregledanjem prispelih prijava Žiri konstatuje :

1. Da se na Konkurs za doledu nagrade Žana Borisavljević prijavilo 17 kandidata

2. Svih 17 prijava podneto je u skladu sa procedurama konkursa i u predviđenom roku

3. Jedna prijava ne odgovara propozicijama Konkursa jer kandidatkinja nije zaposlena u Predškolskoj ustanovi te se njena kandidatura ne prihvata i u ravnopravnoj konkurenciji za osvajanje nagrade Žana Borisdavljević ostaje 16 kandidatkinja

4. Na osnovu analize podnetih prijava žiri je odlučio da nagradu Žana Borisavljević 2015 dodeli Nataši Vrapčević, vaspitačici iz PU Naša radost iz Subotice

 

Obrazloženje

 

Žiri je iz analizom podnete dokumentacije i prijave vaspitačice Nataše Vrapčević došao do zaključka da je Nataša Vrapčević smišljeno i ciljano radila na sosptvenom profesionalnom razvoju u želji da se sticanjem znanja i veštine osnaži za razvijanje holističkog pristupa u radu sa decom i vaspitno obrazovne prakse koja promoviše humane vrednosti i podstiče decu na aktivno učešće u sopstvenom razvoju i učenju. Ovakvim profesionalnim razvojem vaspitačica Nataša Vrapčević je ostvarila uslove da u punoj meri doprinese ostvarivanju dobrobiti svakog deteta, uspostavljanju odnosa poverenja i prihvatanja kako među decom tako i među odraslima. Višestruka talentovanost vaspitačice Nataše Vrapčević, njena kreativnost i predanost humanim vrednostima, njen autorski identitet i kreativni poriv pokreće je na stvaralaštvo sa decom i za decu čime bogati njihov i svoj život, razvija korpus kulturne ponude za decu.

Upravni odbor Fondacije čestita dobitnici nagrade i zahvaljuje se svim kandidatima koji su poslali prijave i članovima žirija, sa nadom da će u narednim godinama nagrada Žana Borisavljević, za doprinos razvoju obrazovanog društva u kojem se neguju ljudske vrednosti, postati podsticaj svima koji se trude da unaprede formalne i neformalne obrazovne procese.

Fondacija Uhvati Život će nastaviti da promoviše vrednosti za koje se Žana Borisavljević zalagala, kako bismo gradili društvo uspešnih pojedinaca po Žaninoj definiciji uspeha: „Ne verujem da bilo ko pravi izbor da ne živi zadovoljno, da ne raste, da ne uči, da se ne razvija, da ne voli, da ne daje, da ne prima…. Ali nije dovoljno ne praviti loš izbor, moramo praviti dobre izbore! Ja uspehom doživljavam pravljenje izbora da živimo zadovoljno i zahvalno, da rastemo, volimo, dajemo, primamo, učimo, razvijamo se…. bez obzira u kakvim uslovima živimo. Uspeh je izbor najboljeg u sebi!“

Dragana Milić
Predsednica UO Fondacije
Beograd, 18.04.2016