Razvojne faze po filozofiji valdorfskog obrazovanja

Posmatranjem ljudskog razvoja kroz faze bavili su se još stari Grci i Rimljani, a u mnogim kulturama još uvek postoje rituali ili načini obeležavanja prelaska deteta – mladog čoveka iz jedne faze života u drugu. Između ostalog, tu su širom sveta poznate ideje o vilama koje mlečne zube, ostavljene ispod jastuka, odnose u zamenu za poklon ili novac. Među nekim plemenima u afričkim zemljama, mladići i danas na ulasku u pubertet prolaze kroz razne vrste testova fizičke i duhovne snage, a devojčice period tokom prve menstruacije provode u posebnom okruženju sa drugim ženama. U nekim zemljama Srednje Evrope još uvek postoji sećanje na ritual davanja ključa roditeljske kuće mladima kada napune 21 godinu.

Rudolf Štajner je napravio veoma preciznu analizu razvoja ljudskog bića u periodima od po 7 godina, a u smislu razvoja elemenata trojstva u ljudskoj prirodi – volje, osećanja i razuma. Po njemu se u svakom periodu razvijaju sve ove karakteristike našeg bića, ali je u svakom periodu središte u jednoj od njih.
0 – 7 Period najintenzivnijeg rasta i razvoja fizičkog tela. Dete do treće-četvrte godine nauči da funkcioniše u svetu: da hoda, govori i misli. To se događa kroz kombinaciju urođenog instinkta, prirodne logike, a najviše kao rezultat imitacije. U ovom periodu dete svet dožvljava kroz volju (akciju) i čula – sve dodiruje, stavlja u usta, isprobava, a uči kroz imitaciju. Potrebno je da odrasli dete uče onim primerom ponašanja kakvo žele da dete usvoji.
 7 – 14 Deo energije koja je bila koncentrisana na razvoj fizičkog tela se sada oslobađa za razvoj osećanja. Pošto se svet u prvom periodu doživljavao kroz fizički kontakt, sada počinje da se doživljava iznutra, kroz to kako se osećamo prema svetu. U ovom periodu deca posebno uživaju u slušanju/čitanju bajki i priča u kojima se uživljavaju u uloge junaka i sa njima pate, pobeđuju i prolaze kroz razna druga osećanja. Takođe u ovom periodu imaju potrebu da se izražavaju kroz boju, muziku, pokret – sve vrste umetničkog izražavanja, i nastavnici bi trebalo deci da iznose gradivo koristeći ove medije. U ovom periodu se kod dece razvija potreba da slede autoritet i ukoliko se detetu ne pruži prilika da ovu potrebu zadovolji na zdrav način, tako što će „slušati” i učiti od odraslih koji poseduju autoritet i integritet, ono će tu potrebu zadovoljavati na druge, ne uvek najbolje načine: sleđenjem negativnih trendova, idola iz javnog života i okruženja itd.
14 – 21 U ovom periodu je fokus na razvoju razuma. Mladi u ovom uzrastu umeju da postanu kritični u vezi sa svojom okolinom, roditeljima, nastavnicima, društvenim sistemom u kome žive. Ovo je period kada mladi uspostavljaju odnos sa svetom kroz razmišljanje o njemu. Mlad čovek u ovom periodu analizira, apstraktno razmišlja, kritikuje, ima ideje kako da popravi svet. Nastavnik/roditelj u ovom periodu treba da preuzme ulogu mentora koji ima razumevanje za mladog čoveka i daje mu izazove za koje mu pruža podršku, ali mu ostavlja slobodu da prolazi kroz sopstveno iskustvo.
21 – 28 Novi krug – ponovo je fokus na razvoju volje. U ovom periodu se studira, putuje, stiču iskustva u vezama sa partnerom, započinju prvi poslovi.
28 – 35 Osećanja – u ovom periodu se često „spušta sidro”, stupa se u brak, ovo je vreme integrisanja iskustva iz prethodne faze
35 – 42 Razum – period kada se prema životu odnosimo kroz razmišljanje. Postavljaju se mnoga pitanja o smislu onoga čime se bavimo: „Da li sam na pravom mestu? Sa pravom osobom? Dokle smo stigli sa onim što smo želeli od života?”
42 – 49 Novi krug – volja. Posle perioda preispitivanja ponovo se ulazi u aktivniji odnos sa životom. Često se započinju novi projekti, seli se itd.
49 – 56 Osećanja – često period povlačenja u sebe.
56 – 63 Razum – preispitivanje života.
pescanisat
Po Štajneru, u vremenu posle ovog perioda se ostvaruju plodovi našeg rada na sebi kojim smo se do tada bavili. Ljudi koji su radili na sebi, u smislu preobražaja svojih nagona, razvijanju pozitivnih osobina kod sebe, rada na svom temperamentu itd., se u starijim godinama prolepšaju, često zrače divnom energijom i svima je prijatno u njihovoj blizini. Oni koji nisu, u ovom periodu najčešće postanu „teški” za okolinu i za sebe same.
Izvor: deteplus.rs

Similar Articles

Priredba – deca iz ... U OŠ “Sveti Sava” u Beogradu, ove godine je pokrenut produženi boravak za učenike 3. i 4. razreda koji organizuje English Book. Učiteljice Tamara Todorović, Sanja Živković
Mi smo zemljani Nikolаj Nikolаjevič Veresov Progrаm „Mi smo Zemljаni” je zаsnovаn je nа psihološkim zаkonitostimа rаzvojа i specifičаn je po tome što rаdi nа rаzvijаnju detetovih sаznаnjа. Nаmenjen je
Kako napraviti muzički i... Danas najveći broj dece ima puno igračaka koje nešto “rade” – pritisnemo dugme i one se kreću ili prave zvukove, igračke na baterije koje su višefunkcionalne, raznobojne
Crtež iznenađenje Ovo je aktivnost koja se radi u paru na času likovnog a takođe može i na času srpskog ili u predmetu Svet oko nas, ako je povežemo
Opšte preporuke za rad s... Komunikacija sa detetom • Budi strpljiv. • Budi konkretan – izbegavaj nejasne i neodređene termine kao što su: kasnije, možda, zašto si to uradio? • Izbegavaj idiome,
Tema meseca za novembar j... Ljudi su bića navika. Koliko god ovo zvučalo kao kliše, zapravo je istina. Mi još u detinjstvu usvajamo određene obrasce ponašanje, načine mišljenja koji onda postaju ustaljene
Predstavljamo VASPITAČIC... Ovog puta predstavljamo ne jednu osobu, već  70 vaspitačica iz PU “Vukica Mitrović” u Leskovcu koje su tokom dva vikenda (dve grupe) u martu učestvovale u seminaru Da
Malo podrške za roditelj... Evo i drugog dela teksta o podršci roditeljima čija deca kreću u prvi razred. Tekst je pripremila Nevena Živković Kada dete krene u školu, život se menja
Detinjstvo u XXI veku Preko sledećeg linka možete pogledati skraćenu verziju prezentacije Detinjstvo u XXI veku koju je za roditelje, vaspitače i učitelje održala Žana Borisavljević, 26. maja 2010. godine u Beogradu: http://www.slideshare.net/Obrazovanjeplus/detinjstvo-u-xxi-veku-4354420   Izvor: deteplus.rs
Radionica “Kružne ... Tema radionice Studijske grupe za Valdorf pedagogiju, 24. januara je bila “Kružne igre ili ritmičko kolo”. Oko 40 vaspitačica, učiteljica, majki i drugih zainteresovanih za Valdorf pedagogiju