Razvojne faze po filozofiji valdorfskog obrazovanja

Posmatranjem ljudskog razvoja kroz faze bavili su se još stari Grci i Rimljani, a u mnogim kulturama još uvek postoje rituali ili načini obeležavanja prelaska deteta – mladog čoveka iz jedne faze života u drugu. Između ostalog, tu su širom sveta poznate ideje o vilama koje mlečne zube, ostavljene ispod jastuka, odnose u zamenu za poklon ili novac. Među nekim plemenima u afričkim zemljama, mladići i danas na ulasku u pubertet prolaze kroz razne vrste testova fizičke i duhovne snage, a devojčice period tokom prve menstruacije provode u posebnom okruženju sa drugim ženama. U nekim zemljama Srednje Evrope još uvek postoji sećanje na ritual davanja ključa roditeljske kuće mladima kada napune 21 godinu.

Rudolf Štajner je napravio veoma preciznu analizu razvoja ljudskog bića u periodima od po 7 godina, a u smislu razvoja elemenata trojstva u ljudskoj prirodi – volje, osećanja i razuma. Po njemu se u svakom periodu razvijaju sve ove karakteristike našeg bića, ali je u svakom periodu središte u jednoj od njih.
0 – 7 Period najintenzivnijeg rasta i razvoja fizičkog tela. Dete do treće-četvrte godine nauči da funkcioniše u svetu: da hoda, govori i misli. To se događa kroz kombinaciju urođenog instinkta, prirodne logike, a najviše kao rezultat imitacije. U ovom periodu dete svet dožvljava kroz volju (akciju) i čula – sve dodiruje, stavlja u usta, isprobava, a uči kroz imitaciju. Potrebno je da odrasli dete uče onim primerom ponašanja kakvo žele da dete usvoji.
 7 – 14 Deo energije koja je bila koncentrisana na razvoj fizičkog tela se sada oslobađa za razvoj osećanja. Pošto se svet u prvom periodu doživljavao kroz fizički kontakt, sada počinje da se doživljava iznutra, kroz to kako se osećamo prema svetu. U ovom periodu deca posebno uživaju u slušanju/čitanju bajki i priča u kojima se uživljavaju u uloge junaka i sa njima pate, pobeđuju i prolaze kroz razna druga osećanja. Takođe u ovom periodu imaju potrebu da se izražavaju kroz boju, muziku, pokret – sve vrste umetničkog izražavanja, i nastavnici bi trebalo deci da iznose gradivo koristeći ove medije. U ovom periodu se kod dece razvija potreba da slede autoritet i ukoliko se detetu ne pruži prilika da ovu potrebu zadovolji na zdrav način, tako što će „slušati” i učiti od odraslih koji poseduju autoritet i integritet, ono će tu potrebu zadovoljavati na druge, ne uvek najbolje načine: sleđenjem negativnih trendova, idola iz javnog života i okruženja itd.
14 – 21 U ovom periodu je fokus na razvoju razuma. Mladi u ovom uzrastu umeju da postanu kritični u vezi sa svojom okolinom, roditeljima, nastavnicima, društvenim sistemom u kome žive. Ovo je period kada mladi uspostavljaju odnos sa svetom kroz razmišljanje o njemu. Mlad čovek u ovom periodu analizira, apstraktno razmišlja, kritikuje, ima ideje kako da popravi svet. Nastavnik/roditelj u ovom periodu treba da preuzme ulogu mentora koji ima razumevanje za mladog čoveka i daje mu izazove za koje mu pruža podršku, ali mu ostavlja slobodu da prolazi kroz sopstveno iskustvo.
21 – 28 Novi krug – ponovo je fokus na razvoju volje. U ovom periodu se studira, putuje, stiču iskustva u vezama sa partnerom, započinju prvi poslovi.
28 – 35 Osećanja – u ovom periodu se često „spušta sidro”, stupa se u brak, ovo je vreme integrisanja iskustva iz prethodne faze
35 – 42 Razum – period kada se prema životu odnosimo kroz razmišljanje. Postavljaju se mnoga pitanja o smislu onoga čime se bavimo: „Da li sam na pravom mestu? Sa pravom osobom? Dokle smo stigli sa onim što smo želeli od života?”
42 – 49 Novi krug – volja. Posle perioda preispitivanja ponovo se ulazi u aktivniji odnos sa životom. Često se započinju novi projekti, seli se itd.
49 – 56 Osećanja – često period povlačenja u sebe.
56 – 63 Razum – preispitivanje života.
pescanisat
Po Štajneru, u vremenu posle ovog perioda se ostvaruju plodovi našeg rada na sebi kojim smo se do tada bavili. Ljudi koji su radili na sebi, u smislu preobražaja svojih nagona, razvijanju pozitivnih osobina kod sebe, rada na svom temperamentu itd., se u starijim godinama prolepšaju, često zrače divnom energijom i svima je prijatno u njihovoj blizini. Oni koji nisu, u ovom periodu najčešće postanu „teški” za okolinu i za sebe same.
Izvor: deteplus.rs

Similar Articles

Predstavljamo program ODG... Program Odgovorno življenje je pokrenut sa namerom da uputi one koji brinu o drugima da svoj posao mogu dobro da rade samo ako prvo dobro brinu i o sebi.
PROGRAM OBUKE UČITELjA: ... REZIME U okviru Projekta stručnog usavršavanja Zimski sureti učitelja Srbije realizovan je i program: Da kod učitelja svako uči radosno i lako. Program je osmišljen kao dvosatna
Novogodišnje maske Preuzmite primer – “Novogodišnje maske” Izvor: deteplus.rs, 30. novembar 2010.
Akreditovani programi str... U nastavku, preuzmite nformacije o akreditovanim programima stručnog usavršavanja u školskoj 2011/2012. koje realizuje Obrazovanje plus. Mi verujemo i znamo da je moguće uticati na to da
Kako se crtaju životinjs... Kada deca počnu da crtaju, važno je da nađemo ravnotežu između toga da ih ostavimo da ispoljavaju svoju kreativnost i svoj doživljaj sveta i toga da im
INKLUZIJA I DRUGE BABAROG... Kako ublažiti strah od novog i nedovoljno poznatog? U našu omiljenu zabavu deljenja na „protivne“ i „antiprotivne“ uključila se i inkluzija. Naučna, manje naučna, stručna, polustručna, nestručna
Valdorf centar za podršk... U Beogradu, od septembra 2013. godine, počinje sa radom Valdorf centar za podršku porodici, u okviru kojeg će raditi Valdorf vrtić. Na našem sajtu možete saznati više o ovoj
Iz ugla jednog nastavnika... Dejan Kreculj je profesor fizike i osnova tehnike i zaposlen je kao nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja i osnova informatike i računarstva u osnovnoj školi. U tekstu
Škola ubija kreativnost Zabavno i istinski nadahnjujuće izlaganje Sir Ken Robinsona o sistemu školstva koje bi trebalo da neguje (umesto da potcenjuje) kreativnost. http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html Napomena: Ukoliko želite da pratite izlaganje
Čarobne pahuljice Zabavite se sa vašim mališanima praveći pahuljice od papira. Preuzmite uputstvo.   Izvor: deteplus.rs, 30. novembar 2010.