Razvojne faze po filozofiji valdorfskog obrazovanja

Posmatranjem ljudskog razvoja kroz faze bavili su se još stari Grci i Rimljani, a u mnogim kulturama još uvek postoje rituali ili načini obeležavanja prelaska deteta – mladog čoveka iz jedne faze života u drugu. Između ostalog, tu su širom sveta poznate ideje o vilama koje mlečne zube, ostavljene ispod jastuka, odnose u zamenu za poklon ili novac. Među nekim plemenima u afričkim zemljama, mladići i danas na ulasku u pubertet prolaze kroz razne vrste testova fizičke i duhovne snage, a devojčice period tokom prve menstruacije provode u posebnom okruženju sa drugim ženama. U nekim zemljama Srednje Evrope još uvek postoji sećanje na ritual davanja ključa roditeljske kuće mladima kada napune 21 godinu.

Rudolf Štajner je napravio veoma preciznu analizu razvoja ljudskog bića u periodima od po 7 godina, a u smislu razvoja elemenata trojstva u ljudskoj prirodi – volje, osećanja i razuma. Po njemu se u svakom periodu razvijaju sve ove karakteristike našeg bića, ali je u svakom periodu središte u jednoj od njih.
0 – 7 Period najintenzivnijeg rasta i razvoja fizičkog tela. Dete do treće-četvrte godine nauči da funkcioniše u svetu: da hoda, govori i misli. To se događa kroz kombinaciju urođenog instinkta, prirodne logike, a najviše kao rezultat imitacije. U ovom periodu dete svet dožvljava kroz volju (akciju) i čula – sve dodiruje, stavlja u usta, isprobava, a uči kroz imitaciju. Potrebno je da odrasli dete uče onim primerom ponašanja kakvo žele da dete usvoji.
 7 – 14 Deo energije koja je bila koncentrisana na razvoj fizičkog tela se sada oslobađa za razvoj osećanja. Pošto se svet u prvom periodu doživljavao kroz fizički kontakt, sada počinje da se doživljava iznutra, kroz to kako se osećamo prema svetu. U ovom periodu deca posebno uživaju u slušanju/čitanju bajki i priča u kojima se uživljavaju u uloge junaka i sa njima pate, pobeđuju i prolaze kroz razna druga osećanja. Takođe u ovom periodu imaju potrebu da se izražavaju kroz boju, muziku, pokret – sve vrste umetničkog izražavanja, i nastavnici bi trebalo deci da iznose gradivo koristeći ove medije. U ovom periodu se kod dece razvija potreba da slede autoritet i ukoliko se detetu ne pruži prilika da ovu potrebu zadovolji na zdrav način, tako što će „slušati” i učiti od odraslih koji poseduju autoritet i integritet, ono će tu potrebu zadovoljavati na druge, ne uvek najbolje načine: sleđenjem negativnih trendova, idola iz javnog života i okruženja itd.
14 – 21 U ovom periodu je fokus na razvoju razuma. Mladi u ovom uzrastu umeju da postanu kritični u vezi sa svojom okolinom, roditeljima, nastavnicima, društvenim sistemom u kome žive. Ovo je period kada mladi uspostavljaju odnos sa svetom kroz razmišljanje o njemu. Mlad čovek u ovom periodu analizira, apstraktno razmišlja, kritikuje, ima ideje kako da popravi svet. Nastavnik/roditelj u ovom periodu treba da preuzme ulogu mentora koji ima razumevanje za mladog čoveka i daje mu izazove za koje mu pruža podršku, ali mu ostavlja slobodu da prolazi kroz sopstveno iskustvo.
21 – 28 Novi krug – ponovo je fokus na razvoju volje. U ovom periodu se studira, putuje, stiču iskustva u vezama sa partnerom, započinju prvi poslovi.
28 – 35 Osećanja – u ovom periodu se često „spušta sidro”, stupa se u brak, ovo je vreme integrisanja iskustva iz prethodne faze
35 – 42 Razum – period kada se prema životu odnosimo kroz razmišljanje. Postavljaju se mnoga pitanja o smislu onoga čime se bavimo: „Da li sam na pravom mestu? Sa pravom osobom? Dokle smo stigli sa onim što smo želeli od života?”
42 – 49 Novi krug – volja. Posle perioda preispitivanja ponovo se ulazi u aktivniji odnos sa životom. Često se započinju novi projekti, seli se itd.
49 – 56 Osećanja – često period povlačenja u sebe.
56 – 63 Razum – preispitivanje života.
pescanisat
Po Štajneru, u vremenu posle ovog perioda se ostvaruju plodovi našeg rada na sebi kojim smo se do tada bavili. Ljudi koji su radili na sebi, u smislu preobražaja svojih nagona, razvijanju pozitivnih osobina kod sebe, rada na svom temperamentu itd., se u starijim godinama prolepšaju, često zrače divnom energijom i svima je prijatno u njihovoj blizini. Oni koji nisu, u ovom periodu najčešće postanu „teški” za okolinu i za sebe same.
Izvor: deteplus.rs

Similar Articles

Tema meseca za jun je CEL... Poslednjih dana maja, u raznim krajevima Srbije je padala “braon” kiša. Govorilo se da je to, zapravo, naišao “talas” iz Sahare koji je doneo tamošnji pesak i
Akreditovani programi str... Organizacija Obrazovanje plus prati ekonomsku situaciju u zemlji pa su stoga, od septembra 2013. cene seminara u programima stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju snižene u odnosu na proteklu školsku
Iz dana u dan – kro... Poklanjamo vam izvanredan priručnik za lični razvoj koji je Žana Borisavljević pripremila za sve one koji žele da u 2013. posvete više vremena sebi i jačanju svog
Maslačak Izvor: deteplus.rs, 12. april 2013.
Škola ubija kreativnost Zabavno i istinski nadahnjujuće izlaganje Sir Ken Robinsona o sistemu školstva koje bi trebalo da neguje (umesto da potcenjuje) kreativnost. http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html Napomena: Ukoliko želite da pratite izlaganje
Primer aktivnosti iz IOPa... Marija Milovanović, učiteljica u OŠ “Stefan Nemanja” u Nišu, u odeljenju ima 5 učenika koji rade po IOPu za brže napredovanje (svih petoro rade po IOPu program
Porodična zabava O primeru Primer dobre prakse „Porodična zabava” namenjen je svim ljudima zainteresovanim za kvalitetniji razvoj dece. Ovim projektom dobili smo i više od očekivanog. Kroz njega su
Napravite sa decom –... Kod dece od ranog uzrasta možemo da razvijamo ljubav prema čitanju tako što se na razne načine bavimo knjigama. Jedan od tih načina je pravljenje obeleživača za
O Valdorf pedagogiji u em... Prilog pogledajte ovde   Izvor: deteplus.rs, 25. maj 2014.
Tablica množenja kroz pe... Lara i Una pokazuju kako se kroz tapšalicu i pesmicu vežba tablica množenja. Ovo je jedna od aktivnosti koja se obrađuje na akreditovanom seminaru “Da kod učitelja svako