Akreditovane obuke

Od 2003, Obrazovanje plus je realizovalo preko 20 akreditovanih programa vezanih za holističko obrazovanje, inkluzivno obrazovanje, životne vrednosti, tehnike savladavanja ograničenja u obrazovanju, saradnju sa roditeljima, prevazilaženje konflikata, strateško planiranje i temperamente…

Programi

Naše akreditovane programe pohađalo je preko 3000 učesnika, na preko 250 realizacija i preko 2500 sati seminara.

 


Akreditovani seminari 2016/17. i 2017/18. godine

3c5926cdfe95f681eed9f75322291a0a

– Da u vrtiću svako uči radosno i lako

Jačanje kompetencija vaspitača za podsticanje saznajnog razvoja dece uz poštovanje njihove individualnosti (temperament, potrebe, interesovanja).

Više informacija preuzmite ovde

 

Dobra saradnja sa roditeljima


Poboljšanje uspeha i discipline dece u školama i predškolskim ustanovama kroz ostvarivanje bolje saradnje sa roditeljima. Podizanje nivoa kompetencija vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika za rad sa roditeljima.

Više informacija preuzmite ovde

 

Razvijanje aktivizma i volonterizma kod učenika

Podizanje nivoa kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za podršku razvoju ličnosti deteta i upravljanje odeljenjem kroz stvaranje pozitivne socijalne klime u školi i podršku različitih vidova aktivizma i volonterizma kod učenika.

Više informacija preuzmite ovde

 

Principi Valdorf pedagogije u radu sa decom predškolskog uzrasta

 

Jačanje kompetencija vaspitača za podršku razvoju ličnosti deteta poštujući principe Valdorf pedagogoije (važnost kontakta sa prirodom, igračke od prirodnih materijala, ritam kao osnova za zdrav razvoj deteta…)

Više informacija preuzmite ovde

 

Izgradnja kulture jednakoh prava, mogućnosti i odgovornosti, kroz obrazovno –vaspitni proces

 

Jačanje kapaciteta nastavnog kadra u vezi prepoznavanja, razumevanja i integrisanja rodnog aspekta  u obrazovno-vaspitni proces, kao doprinos izgradnji kulture zasnovane na nenasilju i rodnoj ravnopravnosti.

Više informacija preuzmite ovde

 

 

 


 

Hronološki pregled svih akreditovanih programa od 2003/2004. do danas možete pronaći ispod:

 

2003/2004.

– Tehnike savladavanja ograničenja u obrazovanju – TeSO

– Program životnih vrednosti u obrazovanju

– Da svako uči lako

 

2004/2005.

– Da svako uči lako

– Životne vrednosti

 

2007/2008.

– Dobra saradanja sa roditeljima = dobro deci + dobro nam+ dobro njima

Da svako uči lako

 

2008/2009.

– Dobra saradanja sa roditeljima = dobro deci + dobro nama  + dobro njima

 

2009/2010.

– Dobra saradanja sa roditeljima = dobro deci + dobro nama  + dobro njima

 

2010/2011.

– Dobra saradanja sa roditeljima = dobro deci + dobro nama  + dobro njima

– Da kod učitelja svako uči radosno i lako

– Da  u vrtiću svako uči radosno i lako  

 

2011/2012.

– Dobra saradanja sa roditeljima = dobro deci + dobro nama  + dobro  

– Da u školi svako uči radosno i lako

– Da  u vrtiću svako uči radosno i lako

-Da u vrtiću i školi svako rezilijentan bude lako

– Da svima prija inkluzija

 

2012/2013. i 2013/2014.

– Dobra saradanja sa roditeljima = dobro deci + dobro nama  + dobro njima

– Da u školi svako uči radosno i lako  

– Da  u vrtićusvako uči radosno i lako

– Da temperamente svako upozna bolje lako

– Da u vrtiću i školi svako rezilijentan bude lako

 

2014/2015.

– Dobra saradanja sa roditeljima = dobro deci + dobro nama  + dobro njima

– Da u školi svako uči radosno i lako  

– Da  u vrtićusvako uči radosno i lako

 

2015/2016.

– Da u vrtiću svako uči radosno i lako

– Da u školi svako uči radosno i lako

– Dobra saradnja sa roditeljima

– Razvijanje aktivizma i volonterizma kod učenika