Priprema predškolaca za učenje slova

Za vaspitače je često pitanje kako da predškolce pripreme za polazak u školu, za čitanje i pisanje, a da se ne bave oniim što će učitelji raditi u prvom razredu, odnosno samim podučavanjem pisanja i čitanja. Mi predlažemo korišćenje multimedijalnog pristupa u radu sa predškolcima koji podrazumeva rad sa ritmom i pokretom, i korišćenje slika za “vezivanje” ilustracije uz slovo.

Najveći broj predškolaca kod kuće već ima neke slovarice, bukvare i verovatno ih neko već “podučava” da čitaju. Čitanje je zapravo interpretacija pisanih simbola i njihovo  povezivanje u smislenu celinu. Pisani simboli za slova se sastoje od raznih kombinacija prave i krive linije od kojih svaka kombinacija predstavlja jedan glas. Deci je sasvim apstraktno kada im pokažemo simbol za slovo V (ili ćirilično – B) i kažemo da to predstavlja glas V. Detetu je taj simbol sasvim apstraktan i teško je da ga zapamti, a posebno kada mu uz njega pokažemo još nekoliko isto toliko apstratktnih silmbola. Sasvim je drugačije kada mu pokažemo sliku ili ilustraciju nečega čije ime počinje na to slovo i iz ilustracije “izvedemo” samo slovo. To je metod koji se decenijama koristi u Valdorf školama kada se deca uče da pišu i čitaju.

U Obrazovanju plus, pre godinu dana smo napravili bukvar (pogledajte ovde više o bukvaru) koji deci pomaže da nauče slova kroz slike. Na taj način, proces učenja je lakši a pamćenje dugoročnije, zato što dete koristi i levu i desnu moždanu hemisferu. Leva hemisfera je zadužena za čitanje simbola, apstraktno razmišljanje, analizu itd. Desna hemisfera je zadužena za vizualizaciju, maštu, kreativnost, ritam, boju… Angažovanjem desne hemisfere (kroz slike), detetu olakšavamo proces učenja slova. Još kada koristimo i ritam i pokret, po mogućstvu angažovanje celog tela, detetu je data mogućnost da bez iscrpljivanja, lako i prirodno uči slova.

U okviru akreditovanih seminara “Da u vrtiću svako uči radosno i lako” i “Da kod učitelja svako uči radosno i lako”, predstavlja se holistički pristup u radu sa decom na pripremi za čitanje i pisanje, u predškolskim ustanovama, i na učenju čitanja i pisanja u prvom razredu. Takođe, ovaj model rada sa slovima se koristi i u uvođenju latinice u drugom razredu.

OVDE možete preuzeti poster sa ilustracijama za svih 30 slova

OVDE možete preuzeti poster sa ilustracijama u koje su ubačena i slova azbuke

OVDE možete pogledati snimak dece u vrtiću “Pupoljak” u Pančevu koja uz pokrete recituju rime iz bukvara

OVDE možete saznati više o akreditovanim seminarima koje realizuje Obrazovanje plus

OVDE možete pročitati tekst o programu “Da kod učitelja svako uči radosno i lako” koji je preuzet iz časopisa Učitelj.

 

Izvor: deteplus.rs, 12. februar 2012.

Similar Articles

Bukvar “Da azbuku s... Bukvar “Da azbuku svako nauči lako”, u izdanju organizacije “Obrazovanje plus”, predstavlja slova kroz sliku i rimu i otvara mogućnost deci da sa roditeljima i vaspitačima uče slova
Malo podrške za roditelj... Kada vam dete polazi u prvi razred, to je velika stvar za celu porodicu, posebno ako se to dešava prvi put u vašoj porodici. Zato smo pripremili
Predstavljamo… Alek... Aleksandra (Sanja) Fišer se našoj organizaciji javila mejlom pre godinu dana da nam kaže da u svom radu koristi priručnik Životne vrednosti u radu sa decom uzrasta od
Kako da Vaše dete zavoli... Mnogo je razloga zbog kojih bi trebalo razvijati ljubav prema knjizi i naviku čitanja u što ranijem uzrastu. Dobra knjiga podstiče razvoj inteligencije, povezivanje govornog i pisanog
Predstavljamo POLETARAC U Beogradu, od septembra 2012. godine, počinje sa radom centar za vanškolske aktivnosti i podršku porodici – školigraonica POLETARAC, čiji se rad zasnova na principima holističkog obrazovanja. Koordinator
Rudolf Štajner – o... Rudolf Štajner, osnivač i do današnjeg dana najpoznatiji predstavnik Valdorfske pedagogije, rođen je 1861. godine u Donjem Kraljevcu, malom austrijskom mestu. Česte selidbe u detinjstvu, uslovljene prirodom
Igra opuštanja za rodite... Zorica Berar predlaže igru za roditelje i decu – ideja adaptirana iz knjige “Krugovi prijateljstva” u izdanju Kreativnog centra. Roditelji sede na podu sa nogama ukrštenim u
Napravite sa decom “... U Velikoj Britaniji zakon roditeljima dozvoljava da decu sami školuju kod kuće. Veliki broj roditelja koji bi voleli da im deca pohađaju Valdorf škole, a zbog različitih razloga
Šta znači primenjivati ... Poslednjih godina se dosta koristi izraz “holističko obrazovanje”. Postao je jedan od onih termina koji se često koriste da bi se naglasilo da je to što radimo
Sloboda, obrazovanje, Ale... Pristup obrazovanju Aleksandra Nila, koji se primenjuje u školi Samerhil, ima dosta pristalica i dosta oponenata. Naše uredništvo zastupa pristup obrazovanju koji se dosta razlikuje od Nilovog,