Osnivanje Fondacije Uhvati Život

Organizacija Obrazovanje plus, u saradnji sa porodicom pokojne Snežane Žane Borisavljević, osnivača i bivše predsednice ove organizacije, početkom decembra je osnovala Fondaciju UHVATI ŽIVOT.

Borisavljevis Snezana

Fondacija UHVATI ŽIVOT je osnovana u cilju razvoja i unapređivanja obrazovanog društva u kojem se neguju ljudske vrednosti, što je i moto Obrazovanja plus, koji je Žana pri osnivanju postavila. Fondacija će se baviti promocijom Žaninog stvaralaštva i vrednosti za koje se, kroz svoj profesionalni rad i život, zalagala.

Naziv Fondacije UHVATI ŽIVOT je naziv projekta na kojem je Žana radila, programa za lični razvoj, čijoj je realizaciji nameravala da se u budućnosti više posveti.

Osnivač i upravitelj Fondacije je Miloš Belčević, Žanin sestrić i član Obrazovanja plus.

Nagrada Žana Borisavljević za doprinos obrazovanom društvu u kome se neguju ljudske vrednosti

 

Žana - Prvi utisak

 

 

 

Osnivačka sednica Fondacije je održana 4. decembra, na dan kada je 2013. godine, Žana preminula. Na sednici je doneta odluka da se u čast Žane Borisavljević i u znak sećanja na nju, ustanovi nagrada za doprinos razvoju obrazovanog društva u kojem se neguju ljudske vrednosti, koja će nositi njeno ime.

Svakog 4. decembra narednih godina, Fondacija UHVATI ŽIVOT će objavljivati konkurs za ovu nagradu, koju će predstavljati simboličan novčani iznos i plaketa. Nagrada će se dodeljivati pojedincima koji tokom godine pokažu inovativnost, entuzijazam, trud i energiju u polju obrazovnog rada sa decom i mladima, roditeljima i prosvetnim radnicima.

Osnivanje Fondacije UHVATI ŽIVOT i uspostavljanje nagrade Žana Borisavljević predstavlja podsticaj svima koji se trude da unaprede formalne i neformalne obrazovne procese, a pre svega onima koji inspirišu i motivišu druge da se razvijaju, da se menjaju na bolje, da šire pozitivnu energiju, da promovišu znanje, vaspitanje, toleranciju, humanost, brigu i ljubav za druge i veru da svojim stavovima oblikujemo svoj život, a svojim delima menjamo i tuđe živote.