Obrazovanje putem transmisije, transakcije ili transformacije

U toku poslednjih deset godina se na engleskom jeziku dosta pisalo o holističkom obrazovanju tako da su imena nekih od autora postala usko vezana za ovu oblast. Jedan od njih je Džon Miler (John Miller) koji u eseju pod naslovom Pogledi na svet, obrazovna opredeljenja i holističko obrazovanje (zbirka eseja The Renewal of Meaning in Education, elektronska knjiga na CD-ROM-u) postavlja teoriju da se svaka obrazovna metoda može svrstati u jednu od tri kategorije ako se kao osnov uzme ideja iz koje je ta metoda proizašla a koja iskazuje određen stav prema smislu i cilju obrazovanja. Za Milera svaka od ovih kategorija predstavlja određeno opredeljenje u obrazovanju i on ih naziva opredeljenje za obrazovanje putem transmisije (prenosa), transakcije ili transformacije.

Opredeljenje za obrazovanje putem transmisije

Ove obrazovne metode se zasnivaju na ubeđenju da je učenje u suštini prenos znanja učitelja učeniku. Takvih metoda ima ponajviše i njima se služe skoro svi obrazovni sistemi kojima je cilj da služe postojećem državnom/društvenom poretku. Učeniku se prenose informacije, činjenice i verovanja za koja se očekuje da ih on usvoji a zatim se vrši provera stepena do kojeg je on te informacije usvojio. Ove metode nemaju za cilj razvoj slobodnog mišljenja i kreatvnosti kod učenika.

Opredeljenje za obrazovanje putem transakcije

Ove metode učenika posmatraju kao aktivnog učesnika u procesu učenja i u tom procesu mu daju centralno mesto. Naglasak se stavlja na značaj iskustva, saradnje i razmišljanja u procesu učenja i rešavanja problema. Ove metode su daleko naprednije od metoda iz prve grupe, ali Miler im kao nedostatke nalazi to što suviše pažnje posvećuju razvoju kognitivnih sposobnosti a zanemaruju ulogu intuicije, umetničkog doživljaja i holističkog prilaza procesu učenja. On takođe ukazuje na opasnost da ove metode postanu samo tehnike koje se skupljaju poput recepata i ulaze i izlaze iz mode kao neka vrsta trenda.

Opredeljenje za obrazovanje putem transformacije

Ova kategorija sadrži holističke metode obrazovanja koje transformaciju vide kao smisao i cilj obrazovanja. Ovi obrazovni sistemi čoveka posmatraju kao kompleksno biće u kome se odvijaju dinamički odnosi između različitih nivoa ličnosti. Oni na obrazovanje gledaju iz perspektive ekologije, morala i višestruke dimenzije ljudskog postojanja gde se velika važnost pridaje duhovnoj dimenziji. Naglasak je na odnosima – odnosu učenika prema gradivu koje uči, prema drugovima sa kojima je uključen u proces učenja, prema učiteljima, okolini, prema društvu i sistemu u kome odrasta. U ovim sistemima se ono što učenik zna vrednuje po tome kako je do tog saznanja došao i kako se to znanje ispoljava u kontaktima sa okolinom i samim sobom. Na učenje se gleda kao na proces transformativnog rasta i sazrevanja na putu ka ostvarivanju celovitosti ljudskog bića.

Nažalost, ovakvih sistema i obrazovnih metoda nema mnogo, ali ipak ih ima dovoljno da se o njima čuje i da mogu da služe kao inspiracija. Trenutno se edukacija o holističkim metodama nastave uglavnom vrši putem radionica i kurseva a u nekoliko zemalja postoje inicijative za osnivanje univerziteta koji će se isključivo baviti takvim radom.

Obrazovanje plus je organizacija koje sve svoje programe zasniva na principima holističkog obrazovanja.

Delovi teksta Holisitčko obrazovanje iz časopisa Kreativno vaspitanje, mart 2003.

Autor: Žana Borisavljević

Izvor: deteplus.rs 

Similar Articles

Recepti za pravljenje ... Vaspitačice iz PU u Vršcu su sa nama podelile recepte za pravljenje “domaćeg plastelina”, lepka i testa za igranje. TESTO ZA IGRU Sastojci: – 4 dela (ČITAJ
Valdorf centar za podršk... Od septembra 2013. godine, u Beogradu počinje sa radom Valdorf centar za podršku porodici u okviru kojeg će postojati Valdorf vrtić. Zašto je Valdorf pedagogija značajna za
INKLUZIJA I DRUGE BABAROG... Kako ublažiti strah od novog i nedovoljno poznatog? U našu omiljenu zabavu deljenja na „protivne“ i „antiprotivne“ uključila se i inkluzija. Naučna, manje naučna, stručna, polustručna, nestručna
Razvojne faze po filozofi... U Valdorf pedagogiji, razvoj ljudskog bića se posmatra u periodima od po 7 godina, a u smislu razvoja elemenata trojstva u ljudskoj prirodi – volje, osećanja i
Dan ljudskih prava 10. decembar je dan ljudskih prava Na različite načine se obeležava, na različite načine se o njemu priča, a mi želimo da ga predstavimo onako kako bismo
Kao nekad – pravlje... Mnogi od nas se sećaju jednostavnih stvari koje su nas zabavljale kao decu. Na površini jednostavnih, pošto ne zahtevaju rekvizite, posebne uslove i trošak, ali duboko smislenih
Razvojne faze po filozofi... Posmatranjem ljudskog razvoja kroz faze bavili su se još stari Grci i Rimljani, a u mnogim kulturama još uvek postoje rituali ili načini obeležavanja prelaska deteta –
Igra „Moje mesto u poro... O primeru: Ova igra pomaže roditeljima da nađu svoje autentično mesto u porodici, koju čine ne samo oni članovi sa kojima neposredno živimo, već i oni koji
Ivan Ilič i radikalna kr... U drugoj polovini XX veka, pojavljuje se veliki broj teoretičara koji se bave pitanjem obrazovanja na holistički način. Jelena Kostić nam predstavlja Ivana Iliča, jednog od najradikalnijih
PROMENE Prezentacija  PROMENE http://www.slideshare.net/Obrazovanjeplus/promene Izvor: deteplus.rs, 28. novembar 2010.