Obrazovanje putem transmisije, transakcije ili transformacije

U toku poslednjih deset godina se na engleskom jeziku dosta pisalo o holističkom obrazovanju tako da su imena nekih od autora postala usko vezana za ovu oblast. Jedan od njih je Džon Miler (John Miller) koji u eseju pod naslovom Pogledi na svet, obrazovna opredeljenja i holističko obrazovanje (zbirka eseja The Renewal of Meaning in Education, elektronska knjiga na CD-ROM-u) postavlja teoriju da se svaka obrazovna metoda može svrstati u jednu od tri kategorije ako se kao osnov uzme ideja iz koje je ta metoda proizašla a koja iskazuje određen stav prema smislu i cilju obrazovanja. Za Milera svaka od ovih kategorija predstavlja određeno opredeljenje u obrazovanju i on ih naziva opredeljenje za obrazovanje putem transmisije (prenosa), transakcije ili transformacije.

Opredeljenje za obrazovanje putem transmisije

Ove obrazovne metode se zasnivaju na ubeđenju da je učenje u suštini prenos znanja učitelja učeniku. Takvih metoda ima ponajviše i njima se služe skoro svi obrazovni sistemi kojima je cilj da služe postojećem državnom/društvenom poretku. Učeniku se prenose informacije, činjenice i verovanja za koja se očekuje da ih on usvoji a zatim se vrši provera stepena do kojeg je on te informacije usvojio. Ove metode nemaju za cilj razvoj slobodnog mišljenja i kreatvnosti kod učenika.

Opredeljenje za obrazovanje putem transakcije

Ove metode učenika posmatraju kao aktivnog učesnika u procesu učenja i u tom procesu mu daju centralno mesto. Naglasak se stavlja na značaj iskustva, saradnje i razmišljanja u procesu učenja i rešavanja problema. Ove metode su daleko naprednije od metoda iz prve grupe, ali Miler im kao nedostatke nalazi to što suviše pažnje posvećuju razvoju kognitivnih sposobnosti a zanemaruju ulogu intuicije, umetničkog doživljaja i holističkog prilaza procesu učenja. On takođe ukazuje na opasnost da ove metode postanu samo tehnike koje se skupljaju poput recepata i ulaze i izlaze iz mode kao neka vrsta trenda.

Opredeljenje za obrazovanje putem transformacije

Ova kategorija sadrži holističke metode obrazovanja koje transformaciju vide kao smisao i cilj obrazovanja. Ovi obrazovni sistemi čoveka posmatraju kao kompleksno biće u kome se odvijaju dinamički odnosi između različitih nivoa ličnosti. Oni na obrazovanje gledaju iz perspektive ekologije, morala i višestruke dimenzije ljudskog postojanja gde se velika važnost pridaje duhovnoj dimenziji. Naglasak je na odnosima – odnosu učenika prema gradivu koje uči, prema drugovima sa kojima je uključen u proces učenja, prema učiteljima, okolini, prema društvu i sistemu u kome odrasta. U ovim sistemima se ono što učenik zna vrednuje po tome kako je do tog saznanja došao i kako se to znanje ispoljava u kontaktima sa okolinom i samim sobom. Na učenje se gleda kao na proces transformativnog rasta i sazrevanja na putu ka ostvarivanju celovitosti ljudskog bića.

Nažalost, ovakvih sistema i obrazovnih metoda nema mnogo, ali ipak ih ima dovoljno da se o njima čuje i da mogu da služe kao inspiracija. Trenutno se edukacija o holističkim metodama nastave uglavnom vrši putem radionica i kurseva a u nekoliko zemalja postoje inicijative za osnivanje univerziteta koji će se isključivo baviti takvim radom.

Obrazovanje plus je organizacija koje sve svoje programe zasniva na principima holističkog obrazovanja.

Delovi teksta Holisitčko obrazovanje iz časopisa Kreativno vaspitanje, mart 2003.

Autor: Žana Borisavljević

Izvor: deteplus.rs 

Similar Articles

Kako poslati rad Primeri dobre prakse su primeri koji ukazuju na to kako se neke aktivnosti sa decom u porodici, vrtiću i školi rade na drugačiji način od uobičajenog. Karakterišu
Pesmica-pitalica Vaspitačice iz PU “Pčelica” u Sremskoj Mitrovici demonstriraju pesmicu-pitalicu. Prvi deo pesme je u obliku pitanja i može da se menja, a drugi deo pesme je odgovor
Opšte preporuke za rad s... Komunikacija sa detetom • Budi strpljiv. • Budi konkretan – izbegavaj nejasne i neodređene termine kao što su: kasnije, možda, zašto si to uradio? • Izbegavaj idiome,
Deca i kreativnost Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u
Važnost rada na razumeva... Čitanje je složen proces koji se odvija na više nivoa. Kod dece koja tek uče da čitaju, naglasak je često na uspešnom prepoznavanju i interpretaciji simbola, odnosno
Akreditovani programi za ... Drago nam je da Vas obavestimo da organizacija Obrazovanje plus ima 5 akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2018/19, 2019/20. i 2020/21. godinu godinu. Svi
Pestaloci – obrazov... Jedan od uticajnih klasika nemačke pedagogije s kraja 18. i tokom 19. veka je švajcarski pedagog  i reformator obrazovanja Johan Hajnrih Pestaloci (1746-1827). Ono što je Pestaloci
Program rada studijske gr... I u 2013. godini, Studijska grupa za Valdorf pedagogiju nastavlja da se sastaje svakog drugog četvrtka u OŠ „Sveti Sava“ na Vračaru, Makenzijeva 42 (ulaz iz dvorišta
Dan ljudskih prava 10. decembar je dan ljudskih prava Na različite načine se obeležava, na različite načine se o njemu priča, a mi želimo da ga predstavimo onako kako bismo
Uloga učitelja u Valdorf... Već i sama koncepcija sveta i shvatanje ljudskih bića iz ugla antropozofije, vaspitačima i učiteljima dodeljuju posebnu ulogu u valdorfskoj školi. Verovanje da je zadatak učitelja da