Konkurs za nagradu Žana Borisavljević za 2015. godinu

Uhvati Život

Fondacija Uhvati život

raspisuje konkurs za nagradu

Žana Borisavljević

za doprinos razvoju obrazovanog društva u kojem se neguju ljudske vrednosti

 

Zana Borisavljevic

 

Nagrada je ustanovljena u znak sećanja na Žanu Borisavljević, predsednicu organizacije Obrazovanje plus i predstavlja podsticaj svima koji se trude da unaprede formalne i neformalne obrazovne procese, a pre svega onima koji inspirišu i motivišu druge da se razvijaju, da se menjaju na bolje, da šire pozitivnu energiju, da promovišu znanje, vaspitanje, toleranciju, humanost, brigu i ljubav za druge i veru da svojim stavovima oblikujemo svoj život, a svojim delima menjamo i tuđe živote.

Za 2015. godinu, nagrada se dodeljuje u kategoriji vaspitač/stručni saradnik, a pravo učešća na konkursu imaju zaposleni u svim predškolskim ustanovama u Srbiji.

Kriterijumi koji će se ocenjivati su:

 

  • Rad na ličnom i profesionalnom usavršavanju
  • Kreativnost i inovativnost u radu
  • Holistički pristup obrazovanju i implementacija životnih vrednosti u obrazovni proces
  • Kolegijalnost i razvijanje pozitivne atmosfere u ustanovi

Prijava za konkurs treba da sadrži popunjen registracioni formular i dodatnu, relevantnu dokumentaciju (potvrde, preporuke, diplome…).

Prijave je potrebno poslati do 31. marta 2016. godine na e-adresu: uhvatizivot@oplus.org.rs

 

Dobitniku nagrade će biti uručena plaketa i simboličan novčani iznos (20.000 dinara) na prolećnim stručnim susretima „VASPITAČI-VASPITAČIMA“ od 21. do 24. aprila 2016. u Kladovu.

 

Registracioni formular može da se preuzme ovde.

 

Telefon za informacije: 063 850 93 50

 

Beograd, 18.02.2016

Dragana Milić

predsednica UO Fondacije