Kako raditi sa decom po metodama holističkog obrazovanja

Na neki način je teško davati uputstva o tome kako predavati po metodama holističkog obrazovanja upravo zato što se ove metode ne zasnivaju na tehnici već na suštini odnosa predavača prema tome što predaje, učenika prema tome što uči, učenika i predavača itd.

Dobra priprema bilo koje nastavne jedinice se zasniva na dve stvari:

  1. nalaženje njene suštine – šta je to u lekciji koju ću sledeći čas predavati što je čini dovoljno važnom da je uopšte predajem (uvek nešto može da se nađe!)
  2. nalaženje polja interesovanja mojih učenika – šta zanima moje učenike u uzrastu, prostoru, vremenu, sredini u kojoj se nalaze.

Na primer, nastavna jedinica u okviru bloka iz maternjeg jezika (vrste reči) je uvođenje prideva, a učenici su deca drugog razreda jedne osnovne škole. Ta deca su, budući da su od rođenja bila izložena maternjem jeziku, metodom oponašanja i korišćenjem određene vrste logike već uspevala da u svom izražavanju uspešno koriste prideve nekoliko godina pre nego što sam ja stigla do te nastavne jedinice. Zato na pitanje zašto bih ja njih učila tome kako se koriste pridevi, odgovor svakako ne može da bude – zato što oni to ne znaju.

Moja priprema počinje time što pokušavam da shvatim ili „stvorim” razloge zbog kojih ću im predavati ovu lekciju. Krećem od toga da je „podizanje” jezika i govora na nivo svesti važno za razvoj kognitivnih sposobnosti kod deteta.

Ako se setim da se pridevima najčešće iskazuje neki stav ili osećanje prema onome o čemu govorimo, sledi ideja da bi vežbe sa pridevima mogle da koriste kao dobra podloga za rad na „emotivnoj pismenosti” – razumevanju različitih osećanja i boljem poznavanju sebe i drugih.

Sledeća ideja mi je da kroz učenje pravila o korišćenju reči u rečenici, u detetu može da se probudi razumevanje da je jezik, nešto što je ono uzimalo zdravo za gotovo, zapravo jedan fenomen koji se zasniva na pravilima, redu i zakonu. To razumevanje detetu može da pomogne da doživi oko sebe postojanje nekog reda koji nas održava, harmoniju i smisao sakrivene u poretku stvari.

Ova nastavna jedinica takođe pruža mogućnost i za moralnu edukaciju jer se razgovor može voditi o tome kako naše ponašanje utiče na našu okolinu i druge ljude, kakve stvari nas čine srećnim, tužnim, šta znači biti hrabar, dobar drug, koje osobine cenimo kod drugih ljudi.

Kada meni postane jasno da kroz jednu jednostavnu lekciju o pridevima imam priliku da svojim učenicima pomognem da bolje upoznaju sebe, razvijaju svoje kognitivne sposobnosti i dožive osećaj reda i smisla u svetu oko sebe, najbitniji deo moje pripreme je završen. Ono što će biti najvažnije na mom času i što će mojim učenicima dati hranu za um i dušu je moj doživljaj smisla u onome što im predajem, vera u to što radim i entuzijazam koji iz toga proizlazi.

Moj sledeći zadatak je da osmislim način na koji učenicima najbolje mogu da približim sadržaj nastavne jedinice uključujući se u sferu njihovih interesovanja. Priremam čas birajući razne aktivnosti koje će odgovarati učenicima različitih temperamenata i tipova inteligencije. Te aktivnosti će uključiti neke vrste fizičkog pokreta u prostoru, rad sa ritmom i koordinacijom, razgovor i rad u grupi, rad sa bojom, slikom, zvukom… Ideja je da svi učenici mogu da se „zakače” za nastavni sadržaj na način koji njihovom stilu učenja najviše odgovara.

Nastavnici koji smatraju da je program preobilan i da je teško ostvariti ga i bez dodatnih aktivnosti mogu da pomisle da bi ovakvi časovi mogli da se pripremaju i održavaju samo u sistemu gde je program drugačiji. Moje iskustvo je da moj entuzijazam i zainteresovanost mojih učenika na neki čudnovat način „prošire” čas, tako da ja uspevam da se sa učenicima igram ovakvih igara, аda u isto vreme odradim sve ono što se od mene po vrlo zahtevnom programu očekuje. Entuzijazam pokreće kreativnost, inspiriše ljude oko nas i produktivan je, ali da bi se radilo sa entuzijazmom mora se imati neki „početni kapital“, neka neophodna količina entuzijazma koja se mora uložiti da bi on dalje rastao.

Verovatno je iskustvo većine ljudi da je ponekad u sebi teško naći dovoljno energije da bi se uložio bilo kakav napor za bilo kakvu promenu. Tu pomaže neka od aktivnosti za koje je potrebno vrlo malo napora a koje, ako se ponavljaju nekoliko dana, imaju pozitivno dejstvo na pokretanje entuzijazma i pozitivne energije. Jedna od takvih aktivnosti može da bude minut zahvalnosti kada na kraju svakog dana izaberem jednu stvar u svom poslu (braku, porodici, životu) za koju osećam zahvalnost. To može da bude i minut radosti – šta me je danas obradovalo, kreativnosti – u kojoj sam se prilici osećala kreativno, otkrića – šta sam danas novo naučila ili otkrila o svojim učenicima, kolegama ili predmetu koji predajem. Samo nekoliko ovakvih minuta je dovoljno da se pokrene energija koja je potrebna da bismo bili u stanju da doživimo osećaj smisla i povezanosti sa onim što radimo i sa decom/ljudima sa kojima radimo. Njihov odgovor na to što će u nama prepoznati biće za nas nova inspiracija i tako krug počinje da se vrti.

Autor: Žana Borisavljević

Izvor: deteplus.rs

Similar Articles

Pametna knjiga za mamu i ... Pre par godina, Unicef je izdao priručnik za roditelje dece do treće godine života, pod nazivmo Pametna knjiga za mamu i tatu. Ovaj priručnik na životan i
10 saveta roditeljima Jelena Polimac je za posetioce našeg sajta  pronašla tekst za koji se nadamo da će vas inspirisati, podstaći na razmišljanje, dotaći vam srce…… DESET DEČJIH ZAPOVESTI 1.
Tema meseca za avgust je ... Zrelost je jedan od onih pojmova o kojima malo razmišljamo zato što podrazumevamo da znamo šta znače. U svakodnevnom govoru koristimo izraze kao šo su: zreo za
Učimo decu da vode brigu... Neka deca lako steknu naviku da redovno peru zube i vode računa o njima. Nekoj deci je to malo teže.Vaspitačica Dušica Dimsić iz PU “Ljuba Stanković” u
Igra Pobedi strahove Igra Pobedi strahove je osvojila treću nagradu na ovogidšnjem takmičenju za najbolju igračku, a o autorki igre, Dragani Milić, možete pročitati u rubrici Predstavljamo – na OVOM
MOJ ŠEŠIR NA TRI ĆOŠK... Žana Borisavljević pokazuje pokrete za pesmu Moj šešir na tri ćoška na Susretima vaspitača na Zlatiboru u novembru 2010. http://www.youtube.com/watch?v=k_RqVQp32EI Izvor: deteplus.rs, 11. decembar 2010.
Predstavljamo Zoricu Bera... Poslednjih mesec dana smo primetili da se na fejsbuku često pojavljuju slike čarobnih kreacija dece predškolskog uzrasta iz grupe koju vodi Zorica Berar u vrtiću u Kovilju.
Predstavljamo…Olju i Mi... U selu Meljak, nedaleko od Beograda nalazi se Neven, kuća koja voli decu. Šta se radi u toj kući? U njoj se uglavnom – živi, a šta
Tema meseca za septembar ... Reč ŠKOLA vodi poreklo od grčke reči σχολή (scholē) koja doslovno znači dokolica, rekreacija. U vremenu u kojem živimo, teško se može reći da iskustvo škole ima bilo šta
MAŠTA I KREATIVNOST Kreativnost  nije dar koji poseduju samo neki srećnici, već je to veština koja se uči, vežba  i razvija. Svaka veština je radnja koja nam je u početku