Kako raditi sa decom po metodama holističkog obrazovanja

Na neki način je teško davati uputstva o tome kako predavati po metodama holističkog obrazovanja upravo zato što se ove metode ne zasnivaju na tehnici već na suštini odnosa predavača prema tome što predaje, učenika prema tome što uči, učenika i predavača itd.

Dobra priprema bilo koje nastavne jedinice se zasniva na dve stvari:

  1. nalaženje njene suštine – šta je to u lekciji koju ću sledeći čas predavati što je čini dovoljno važnom da je uopšte predajem (uvek nešto može da se nađe!)
  2. nalaženje polja interesovanja mojih učenika – šta zanima moje učenike u uzrastu, prostoru, vremenu, sredini u kojoj se nalaze.

Na primer, nastavna jedinica u okviru bloka iz maternjeg jezika (vrste reči) je uvođenje prideva, a učenici su deca drugog razreda jedne osnovne škole. Ta deca su, budući da su od rođenja bila izložena maternjem jeziku, metodom oponašanja i korišćenjem određene vrste logike već uspevala da u svom izražavanju uspešno koriste prideve nekoliko godina pre nego što sam ja stigla do te nastavne jedinice. Zato na pitanje zašto bih ja njih učila tome kako se koriste pridevi, odgovor svakako ne može da bude – zato što oni to ne znaju.

Moja priprema počinje time što pokušavam da shvatim ili „stvorim” razloge zbog kojih ću im predavati ovu lekciju. Krećem od toga da je „podizanje” jezika i govora na nivo svesti važno za razvoj kognitivnih sposobnosti kod deteta.

Ako se setim da se pridevima najčešće iskazuje neki stav ili osećanje prema onome o čemu govorimo, sledi ideja da bi vežbe sa pridevima mogle da koriste kao dobra podloga za rad na „emotivnoj pismenosti” – razumevanju različitih osećanja i boljem poznavanju sebe i drugih.

Sledeća ideja mi je da kroz učenje pravila o korišćenju reči u rečenici, u detetu može da se probudi razumevanje da je jezik, nešto što je ono uzimalo zdravo za gotovo, zapravo jedan fenomen koji se zasniva na pravilima, redu i zakonu. To razumevanje detetu može da pomogne da doživi oko sebe postojanje nekog reda koji nas održava, harmoniju i smisao sakrivene u poretku stvari.

Ova nastavna jedinica takođe pruža mogućnost i za moralnu edukaciju jer se razgovor može voditi o tome kako naše ponašanje utiče na našu okolinu i druge ljude, kakve stvari nas čine srećnim, tužnim, šta znači biti hrabar, dobar drug, koje osobine cenimo kod drugih ljudi.

Kada meni postane jasno da kroz jednu jednostavnu lekciju o pridevima imam priliku da svojim učenicima pomognem da bolje upoznaju sebe, razvijaju svoje kognitivne sposobnosti i dožive osećaj reda i smisla u svetu oko sebe, najbitniji deo moje pripreme je završen. Ono što će biti najvažnije na mom času i što će mojim učenicima dati hranu za um i dušu je moj doživljaj smisla u onome što im predajem, vera u to što radim i entuzijazam koji iz toga proizlazi.

Moj sledeći zadatak je da osmislim način na koji učenicima najbolje mogu da približim sadržaj nastavne jedinice uključujući se u sferu njihovih interesovanja. Priremam čas birajući razne aktivnosti koje će odgovarati učenicima različitih temperamenata i tipova inteligencije. Te aktivnosti će uključiti neke vrste fizičkog pokreta u prostoru, rad sa ritmom i koordinacijom, razgovor i rad u grupi, rad sa bojom, slikom, zvukom… Ideja je da svi učenici mogu da se „zakače” za nastavni sadržaj na način koji njihovom stilu učenja najviše odgovara.

Nastavnici koji smatraju da je program preobilan i da je teško ostvariti ga i bez dodatnih aktivnosti mogu da pomisle da bi ovakvi časovi mogli da se pripremaju i održavaju samo u sistemu gde je program drugačiji. Moje iskustvo je da moj entuzijazam i zainteresovanost mojih učenika na neki čudnovat način „prošire” čas, tako da ja uspevam da se sa učenicima igram ovakvih igara, аda u isto vreme odradim sve ono što se od mene po vrlo zahtevnom programu očekuje. Entuzijazam pokreće kreativnost, inspiriše ljude oko nas i produktivan je, ali da bi se radilo sa entuzijazmom mora se imati neki „početni kapital“, neka neophodna količina entuzijazma koja se mora uložiti da bi on dalje rastao.

Verovatno je iskustvo većine ljudi da je ponekad u sebi teško naći dovoljno energije da bi se uložio bilo kakav napor za bilo kakvu promenu. Tu pomaže neka od aktivnosti za koje je potrebno vrlo malo napora a koje, ako se ponavljaju nekoliko dana, imaju pozitivno dejstvo na pokretanje entuzijazma i pozitivne energije. Jedna od takvih aktivnosti može da bude minut zahvalnosti kada na kraju svakog dana izaberem jednu stvar u svom poslu (braku, porodici, životu) za koju osećam zahvalnost. To može da bude i minut radosti – šta me je danas obradovalo, kreativnosti – u kojoj sam se prilici osećala kreativno, otkrića – šta sam danas novo naučila ili otkrila o svojim učenicima, kolegama ili predmetu koji predajem. Samo nekoliko ovakvih minuta je dovoljno da se pokrene energija koja je potrebna da bismo bili u stanju da doživimo osećaj smisla i povezanosti sa onim što radimo i sa decom/ljudima sa kojima radimo. Njihov odgovor na to što će u nama prepoznati biće za nas nova inspiracija i tako krug počinje da se vrti.

Autor: Žana Borisavljević

Izvor: deteplus.rs

Similar Articles

Igre prstima za decu uzra... Vaspitačice iz PU “Pčelica” u Sremskoj Mitrovici pokazuju igre prstima koje su osmislile na seminaru “Da u vrtiću svako uči radosno i lako”. Zbrajalica – Bubica dangubica
Kako da Vaše dete zavoli... Mnogo je razloga zbog kojih bi trebalo razvijati ljubav prema knjizi i naviku čitanja u što ranijem uzrastu. Dobra knjiga podstiče razvoj inteligencije, povezivanje govornog i pisanog
Porodična zabava O primeru Primer dobre prakse „Porodična zabava” namenjen je svim ljudima zainteresovanim za kvalitetniji razvoj dece. Ovim projektom dobili smo i više od očekivanog. Kroz njega su
Predstavljamo…Ritu ... Rita Mitra je voditelj programa obuke za jačanja samopouzdanja i samopoštovanja kod tinejdžera u Velikoj Britaniji, savetnik u organizaciji za pomoć i podršku deci sa emocionalnim i
10 saveta roditeljima Jelena Polimac je za posetioce našeg sajta  pronašla tekst za koji se nadamo da će vas inspirisati, podstaći na razmišljanje, dotaći vam srce…… DESET DEČJIH ZAPOVESTI 1.
Šta znači primenjivati ... Poslednjih godina se dosta koristi izraz “holističko obrazovanje”. Postao je jedan od onih termina koji se često koriste da bi se naglasilo da je to što radimo
Kraljevstvo potreba PRIJATELJSTVO KAO POTREBA Predstаvljаmo Vаm igru „Krаljevstvo potrebа” Jednа od аktivnosti u progrаmu organizacije Obrazovanje plus – „Dobrа sаrаdnjа sа roditeljimа = dobro deci+dobro nаmа+dobro njimа” posvećenа
Naučite decu azbuku kroz... Mi smo prošle godine već pisali o posebnom bukvaru koji smo priredili i izdali pre godinu dana. Ovde vam prikazujemo poster koji možete da koristite sa decom
Svetski dan učitelja UČITELJICA Učiteljica – to ti je kao nekoliko osoba u jednoj ženi: lekar, psiholog, trener, biolog, sve su to likovi njeni. Učiteljica sve o tebi zna i
Predstavljamo Multimedija... Verovatno ste primetlili da se među tekstovima na našem sajtu često nalaze tekstovi koje potpisuju koleginice iz Multimedijalne muzičke radionice. Zadovoljstvo nam je da predstavimo njih i