Građenje bajke

GRAĐENJE BAJKE
-Grupni rad-

OBLAST – GOVORNO STVARALAŠTVO
KORELACIJA – SA LIKOVNIM
UZRASNA GRUPA – PREDŠKOLSKA, UZ MOGUĆE MODIFIKACIJE ZA MLAĐE UZRASTE
BROJ DECE – 12 do 15 (ukoliko je brojnija grupa, formirati više centara)
POTREBNA SREDSTVA – hamer velikog formata, tempera i četkice, papir, flomasteri, makazice, razvodnjeni tapet-lepak i novinska hartija.

MOGUĆI CILJEVI AKTIVNOSTI :

– Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama bajke,

– Interesovanje za književno stvaralaštvo i sposobnost njegovog razumevanja, doživljavanja i tumačenja povezanog sa sopstvenim iskustvom,

– Sposobnost usmenog izražavanja misaonih celina,

– Bogaćenje rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora sa normama književnog jezika

– Sposobnost formiranja reči koje označavaju množinu, deminutiv, augmentativ, način usaglašavanja po rodu i broju, a glagola po vremenu i povezivanje u pravilno struktuirane, sve složenije rečenice,

– Sposobnost povezivanja pojmova, zamišljanja i predviđanja određenih zbivanja,

– Usaglašavanje stavova i uvažavanje drugih kroz timski rad.

TOK AKTIVNOSTI:

Uvodni deo

Deca sede za stolovima, pripremljeni su im hartija, makazice i flomasteri.

Vaspitač pokreće temu o bajkama, navodeći decu da sama daju odgovore i zaključuju: „Koje bajke znamo? Da li se u njima dešavaju samo lepe stvari? Kako se uvek završavaju? Koji brojevi se pominju i sl. Hajde da nabrojimo junake iz svih bajki koje znamo.“

Pošto deca nabroje sve poznate likove iz bajki, dobijaju zadatak da ih nacrtaju, oboje i izrežu (svako po, na primer, tri lika).

Vaspitač precizira ko će šta crtati, poštujući dečje želje. Dok deca rade vaspitač pušta muziku (na primer „Zemlja Dembelija“) i predlaže da izgrade novu bajku koja će se dešavati u zemlji Dembeliji i čiji će akteri biti likovi iz svih bajki koje deca crtaju. Jedna grupa dece dobija zadatak da pripremi podlogu za bajku, na hameru, poštujući predloge ostalih. Podloga treba da sadrži uobičajene elemente koje većina bajki ima, na primer, šuma, nebo, sunce, dvorac, manja kuća, putevi, žbunje, cveće, more i sl. Podeliti deci koja ovo rade materijal za tri tehnike: tempere, pravljenje reljefnih oblika od gužvane novinske hartije umočene u tapet-lepak i flomastere (crtanje, slikanje i vajanje)
Napomena: deci kojoj više prija da su u pokretu dati zaduženje da idu od grupe do grupe i daju svoje sugestije, menjaju vodu za tempere, pomažu oko seckanja i ostalih stvari, donose šta treba, jednom rečju dežuraju nad celokupnim radom.
Posle uvodnog dela napraviti pauzu za odlazak u dvorište ili organizovati kratke dinamične igrice ako se oseti potreba za pokretom među decom. Takođe je moguće nastaviti aktivnost tek u popodnevnim satima, posle ručka i odmora. Vaspitač će to odlučiti na osnovu dečjeg interesovanja i pažnje.

Glavni deo

Deca su okupljena oko pripremljene hamer-podloge i svako ima spremne aplikacije. Vaspitač vodi aktivnost: zadaje deci da grade sopstvenu bajku na osnovu aplikacija koje imaju. Poštuje se redosled kojim deca govore i polažu aplikacije na podlogu. Svako govori svoj deo, ne preobiman, nadovezujući se na prethodno formiranu priču,ostavljajući prostor i vreme i za druge. Dok jedno dete priča, ostali ćute i pažljivo slušaju, daje im se vremena da razmisle pre nego što preuzmu svoj deo.

Umesto da ispriča, svako dete može da kratko odglumi ili odigra ili iskombinuje priču i pokret, već prema sklonostima.

Ovo je važan deo aktivnosti i deca moraju da budu odmorna jer se od njih zahteva da se koncentrišu, da budu strpljiva dok slušaju druge i da određeno vreme ostanu na istom mestu.

Vodeći aktivnost, vaspitač podstiče decu da ispoštuju planirane ciljeve aktivnosti, kao što su formiranje deminutiva i augmentativa, da struktuiraju složenije rečenice i dr.

Moguće je bajku formirati iz „nekoliko krugova“, ne moraju se iskoristiti sve aplikacije u jednom krugu.
Vaspitač treba da je taj koji će dati notu opuštenosti i duhovitosti umesto osećaja zahtevnog komplikovanog rada. Deca lako prihvate ponuđenu emocionalnu obojenost. Ako je neko bez ideje treba mu diskretno pomoći ili mu pružiti priliku da, ukoliko ne želi da učestvuje, kasnije preuzme važnu ulogu u završnom delu, tj. da zalepi sve složene aplikacije. Dešava se da je dete u tom trenutku bez ideje ili da se stidi da priča.
Završni deo

Kada sva deca završe i bajka dobije formu, pristupa se lepljenju složenih aplikacija, doterivanju priče i zapisivanju. Za vreme rada opet uključiti muziku, koja je bila isključena u toku glavnog dela aktivnosti.

Napomena:

U radu sa mlađim uzrastom ciljevi aktivnosti će biti drugačiji i ponudiće im se gotove aplikacije likova iz samo dve ili tri bajke. Takođe se priprema hamer-podloge može raditi u manje složenim tehnikama.

Aktivnost osmislila i sprovela vaspitač Tatjana Stojčević,
privatna predškolska ustanova ABC JUNIOR

 

Izvor: deteplus.rs, 07. oktobar 2010.

Similar Articles

Predstavljamo STRAŠNU KN... U okviru manifestacije “Dani vaspitača” koju tradicionalno organizuje Udruženje vaspitača Beograda, a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za dečju zaštitu, svake godine se organizuje konkurs za najbolju didaktičku igračku,
Roditelji kao partneri u ... Za roditelje je važno da neguju odnos ljubavi između sebe, jer je taj odnos kao gnezdo u kojem zdravo odrastaju njihova deca. Margaret Pol  je autorka više bestselera,
RODITELJIMA PRVAKA Izvor: deteplus.rs, 01. septembar 2012.
Knjiga Bolest kao put Obično se kaže da je zdravlje najveće bogatstvo. Ako je tako, kakav je smisao bolesti u našem životu? “Sve što se dešava u telu nekog živog bića
Predstavljamo…..Jel... Jelena Želeskov Đorić je mama petogodišnje devojčice koja uz podršku svog supruga uspeva da se ostvari kao majka, supruga, drugarica, profesionalka i da svoju energiju uvek iznova
Igre prstima i pletenje p... Na Studijskog grupi za Valdorf pedagogiju, 7. februara,  učesnici su imali priliku da  nauče par igara prstima, kao i da pletu prstima. Na sledećim linkovima možete saznati
Naučite decu azbuku kroz... Mi smo prošle godine već pisali o posebnom bukvaru koji smo priredili i izdali pre godinu dana. Ovde vam prikazujemo poster koji možete da koristite sa decom
Igre sa decom u prirodi Pre par decenija, svi smo se bavili sportom – svakodnevno i, uglavnom, nesvesno. Igrali smo se, kretali, znojavi rumeneli… Danas tek poneko dete koristi boravak na vazduhu
Kako da igra bude izvor r... Da li se sećate kako ste se kao deca lako igrali raznih igara, kako nije bilo dosadno da se iste stvari ponavljaju po milion puta, kako ste
Predstavljamo…Ritu ... Rita Mitra je voditelj programa obuke za jačanja samopouzdanja i samopoštovanja kod tinejdžera u Velikoj Britaniji, savetnik u organizaciji za pomoć i podršku deci sa emocionalnim i