Deca i kreativnost

Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u kojoj se deca osećaju sigurna, slobodna da se izraze i socijalno prihvaćena, uprkos svakoj različitosti koju možda osećaju u odnosu na druge, je od najviše važnosti za integralni razvoj deteta. U nastavku je deo teksta Verice Sekulić – Prikaz tehnike kreativnog učenja. Ceo tekst možete pročitati OVDE

KARAKTERISTIKE DEČJE KREATIVNOSTI

Postoji razlika između kreativnosti odraslih i dece. Kada govorimo o kreativnosti odraslih obično mislimo na neku vrstu ekspertnosti koja uključuje tehničku veštinu, umetničku  sposobnost, talenat ili poznavanje potrebnih informacija koje mogu značajno da doprinesu onome što stvaraju; odrasli imaju radne navike, razvijenu koncentraciju i istrajnost, sposobnost stvaranja novih mogućnosti i otvorenost za nove ideje. Deca očigledno imaju manje iskustva nego odrasli i zato su manje stručna, a njihove radne navike nisu razvijene. Ali ona imaju jedinstvene načine razmišljanja i pristupa koji su potpuno sveži i neopterećeni već naučenim. Fokus u radu s decom je na samom procesu stvaranja, a ne na produktima, kojih može biti, ali nisu obavezni.

Kad je kreativnost u pitanju, kod dece su posebno važne tri karakteristike mišljenja:

1. Osetljivost na unutrašnje i spoljašnje podsticaje

2. Izostanak inhibicije

3. Mogućnost potpune obuzetosti nekom aktivnošću

ZNAČAJ KREATIVNOSTI U SAVREMENOJ ŠKOLI

Danas se vodi velika bitka između dva pristupa školi i obrazovanju, iza kojih se nalaze dve filozofije života: jedna posmatra čoveka kao upotrebnu vrednost u opštem procesu proizvodnje koji ima za krajnji cilj gomilanje materijalnih bogatstava i posmatra obrazovanje kao osposobljavanje čoveka da bude koristan na tržištu rada, u službi ekonomskih potreba sredine u kojoj živi; druga posmatra čoveka kao jedinstveno i celovito biće koje ima sposobnost da se tokom čitavog ţivota razvija, menja i stvara. Prva struja je visoko kompetitivna, usavršava testove, postavlja vremenska i prostorna ograničenja, a mogućnosti obrazovanja uslovljava novcem i sužava standardima koji su spolja postavljeni i nisu povezani sa konkretnom decom i njihovim potrebama.

Druga struja ima sasvim drugačiju postavku, ona veruje u bazične potencijale ljudskog bića, i pokušava da ih sačuva stvaranjem pozitivnog okručenja. U kontekstu ove druge struje obrazovanja pojmovi kreativnost i stvaralaštvo dobijaju posebnu vrednost jer se sve više smatra da je ključni zadatak savremene škole da izgradi stvaralačku ličnost učenika. Pozitivno okručenje u školi je osnovni preduslov za bilo kakav rad na polju podsticanja i oslobađanja dečje kreativnosti. Oslobađanje dečje kreativnosti leži uglavnom na dva psihološka uslova: psihološkoj sigurnosti i psihološkoj slobodi. Psihološka sigurnost je spoljni uslov koji deci pruža bezbednost i empatiju, dok je psihološka sloboda unutrašnji uslov koji proizlazi iz deteta koje je slobodno da se samoizražava i slobodno igra.

Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u kojoj se deca osećaju sigurna, slobodna da se izraze i socijalno prihvaćena, uprkos svakoj različitosti koju možda osećaju u odnosu na druge, je od najviše važnosti za integralni razvoj deteta. U takvoj atmosferi, svako dete će razviti onaj potencijal koji mu je rođenjem dat i svako će, uprkos različitosti, biti sposoban da pruži svoj doprinos zajednici u kojoj se nalazi.

Izvor: deteplus.rs, 19. april 2012.

Similar Articles

Igre prstima IGRE PRSTIMA ZA RAZVOJ FINE MOTORIKE I PODSTICANJE KOGNITIVNOG RAZVOJA KOD DECE U procesu učenja kod dece mlađeg uzrasta, jako je važno angažovati ih fizički, kroz pokret. Deca
Preuzmite inspirativne ka... Dragi nastavnici, vaspitači, roditelji, Pripremili smo za vas ilustrovane kalendare za školsku 2011/2012. godinu, za koje se nadamo da će vas inspirisati, nadahnuti i podsetiti vas na
Igre sa decom u prirodi Pre par decenija, svi smo se bavili sportom – svakodnevno i, uglavnom, nesvesno. Igrali smo se, kretali, znojavi rumeneli… Danas tek poneko dete koristi boravak na vazduhu
Predstavljamo Draganu Mil... Dragana Milić je jedna od 67 vaspitačica koje deci  na lečenju u beogradskim bolnicama već treću deceniju pružaju  ljubav i podršku. Na njenom fejsbuk profilu smo primetili
Akreditovani programi za ... Drago nam je da Vas obavestimo da organizacija Obrazovanje plus ima 5 akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2018/19, 2019/20. i 2020/21. godinu godinu. Svi
Predstavljamo…Milu! Na temu Moja mašta smišlja svašta – pomislila sam – ko bi bio bolji sagovornik od Mile. U vrtiću je uvek puna ideja za razne igre, uvek
Igre za učenje pojmova v... Deca predškolskog uzrasta još uvek uče da se snalaze u prostoru, da prepoznaju šta je levo/desno, napred/nazad, gore/dole. Kao i sa svim ostalim, učenje pojmova kojima se
Mesečni kalendar / septe... I ove godine smo za vas pripremili mesečni kalendar za 10 meseci školske godine, sa inspirativnim citatima i ilustracijama. Nadamo se da će vam ulepšavati dane, nedelje
Dodeljena nagrada Žana B... Na prolećnim stručnim susretima vaspitača Srbije „Vaspitači – vaspitačima“ koji su održani u Kladovu od 21. do 24. aprila, fondacija Uhvati život je uručila nagradu pobednici nagradnog
Priprema za čas – ... Grupa učitelja je na seminaru “Da kod učitelja svako uči radosno i lako” u okviru Festivala obrazovanja, 3. i 4. septembra,  napravila predlog časa srpskog jezika za drugi razred,