Deca i kreativnost

Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u kojoj se deca osećaju sigurna, slobodna da se izraze i socijalno prihvaćena, uprkos svakoj različitosti koju možda osećaju u odnosu na druge, je od najviše važnosti za integralni razvoj deteta. U nastavku je deo teksta Verice Sekulić – Prikaz tehnike kreativnog učenja. Ceo tekst možete pročitati OVDE

KARAKTERISTIKE DEČJE KREATIVNOSTI

Postoji razlika između kreativnosti odraslih i dece. Kada govorimo o kreativnosti odraslih obično mislimo na neku vrstu ekspertnosti koja uključuje tehničku veštinu, umetničku  sposobnost, talenat ili poznavanje potrebnih informacija koje mogu značajno da doprinesu onome što stvaraju; odrasli imaju radne navike, razvijenu koncentraciju i istrajnost, sposobnost stvaranja novih mogućnosti i otvorenost za nove ideje. Deca očigledno imaju manje iskustva nego odrasli i zato su manje stručna, a njihove radne navike nisu razvijene. Ali ona imaju jedinstvene načine razmišljanja i pristupa koji su potpuno sveži i neopterećeni već naučenim. Fokus u radu s decom je na samom procesu stvaranja, a ne na produktima, kojih može biti, ali nisu obavezni.

Kad je kreativnost u pitanju, kod dece su posebno važne tri karakteristike mišljenja:

1. Osetljivost na unutrašnje i spoljašnje podsticaje

2. Izostanak inhibicije

3. Mogućnost potpune obuzetosti nekom aktivnošću

ZNAČAJ KREATIVNOSTI U SAVREMENOJ ŠKOLI

Danas se vodi velika bitka između dva pristupa školi i obrazovanju, iza kojih se nalaze dve filozofije života: jedna posmatra čoveka kao upotrebnu vrednost u opštem procesu proizvodnje koji ima za krajnji cilj gomilanje materijalnih bogatstava i posmatra obrazovanje kao osposobljavanje čoveka da bude koristan na tržištu rada, u službi ekonomskih potreba sredine u kojoj živi; druga posmatra čoveka kao jedinstveno i celovito biće koje ima sposobnost da se tokom čitavog ţivota razvija, menja i stvara. Prva struja je visoko kompetitivna, usavršava testove, postavlja vremenska i prostorna ograničenja, a mogućnosti obrazovanja uslovljava novcem i sužava standardima koji su spolja postavljeni i nisu povezani sa konkretnom decom i njihovim potrebama.

Druga struja ima sasvim drugačiju postavku, ona veruje u bazične potencijale ljudskog bića, i pokušava da ih sačuva stvaranjem pozitivnog okručenja. U kontekstu ove druge struje obrazovanja pojmovi kreativnost i stvaralaštvo dobijaju posebnu vrednost jer se sve više smatra da je ključni zadatak savremene škole da izgradi stvaralačku ličnost učenika. Pozitivno okručenje u školi je osnovni preduslov za bilo kakav rad na polju podsticanja i oslobađanja dečje kreativnosti. Oslobađanje dečje kreativnosti leži uglavnom na dva psihološka uslova: psihološkoj sigurnosti i psihološkoj slobodi. Psihološka sigurnost je spoljni uslov koji deci pruža bezbednost i empatiju, dok je psihološka sloboda unutrašnji uslov koji proizlazi iz deteta koje je slobodno da se samoizražava i slobodno igra.

Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u kojoj se deca osećaju sigurna, slobodna da se izraze i socijalno prihvaćena, uprkos svakoj različitosti koju možda osećaju u odnosu na druge, je od najviše važnosti za integralni razvoj deteta. U takvoj atmosferi, svako dete će razviti onaj potencijal koji mu je rođenjem dat i svako će, uprkos različitosti, biti sposoban da pruži svoj doprinos zajednici u kojoj se nalazi.

Izvor: deteplus.rs, 19. april 2012.

Similar Articles

“Tip, tap” i ... Aktivnosti koje predstavljamo usmerene su na razvoj kognitivnih sposobnosti kod dece. U razvoju kognitivnih sposobnosti veoma je važan manuelni rad, a prvenstveno rad prstima. Nauka kaže da se
Euritmija – umetnos... Tekst koji sledi je deo završnog rada Dragane Tošić na odeljenju za pedagogiju i andragogoiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Već je spomenuto da je jedan od opštijih
Novogodišnja čestitka Dragi prijatelji, Naše novogodišnje želje za sve nas su vezane za temu ovog meseca – ODGOVORNOST. Želimo nam svima da na prvom mestu budemo odgovorni prema sebi,
Tema meseca za mart je RI... Ritam disanja, ritam otkucaja srca, ritam spavanja i budnog stanja, ritam dana i noći, ritam godišnjih doba… Nema života bez ritma. Prirodni ritmovi upravljaju našim životima. Naše
Predstavljamo…Olju i Mi... U selu Meljak, nedaleko od Beograda nalazi se Neven, kuća koja voli decu. Šta se radi u toj kući? U njoj se uglavnom – živi, a šta
Tema meseca za oktobar je... Šta znači biti zdrav? Najčešće, zdravljem smatramo odsustvo bolesti, ali biti zdrav je više nego ne biti bolestan. Biti zdrav znači dobro se osećati u svim aspektima
Šta znači primenjivati ... Poslednjih godina se dosta koristi izraz “holističko obrazovanje”. Postao je jedan od onih termina koji se često koriste da bi se naglasilo da je to što radimo
Malo podrške za roditelj... Evo i drugog dela teksta o podršci roditeljima čija deca kreću u prvi razred. Tekst je pripremila Nevena Živković Kada dete krene u školu, život se menja
Vaspitanje i obrazovanje ... Valdorfska pedagogija, kao i antropozofski pravac na čijem temelju je razvijena, nastaje kao pokušaj da svetu pruži pomoć i podršku u svom daljem napretku. Kako je materijalistički
Recepti za pravljenje ... Vaspitačice iz PU u Vršcu su sa nama podelile recepte za pravljenje “domaćeg plastelina”, lepka i testa za igranje. TESTO ZA IGRU Sastojci: – 4 dela (ČITAJ