Deca i kreativnost

Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u kojoj se deca osećaju sigurna, slobodna da se izraze i socijalno prihvaćena, uprkos svakoj različitosti koju možda osećaju u odnosu na druge, je od najviše važnosti za integralni razvoj deteta. U nastavku je deo teksta Verice Sekulić – Prikaz tehnike kreativnog učenja. Ceo tekst možete pročitati OVDE

KARAKTERISTIKE DEČJE KREATIVNOSTI

Postoji razlika između kreativnosti odraslih i dece. Kada govorimo o kreativnosti odraslih obično mislimo na neku vrstu ekspertnosti koja uključuje tehničku veštinu, umetničku  sposobnost, talenat ili poznavanje potrebnih informacija koje mogu značajno da doprinesu onome što stvaraju; odrasli imaju radne navike, razvijenu koncentraciju i istrajnost, sposobnost stvaranja novih mogućnosti i otvorenost za nove ideje. Deca očigledno imaju manje iskustva nego odrasli i zato su manje stručna, a njihove radne navike nisu razvijene. Ali ona imaju jedinstvene načine razmišljanja i pristupa koji su potpuno sveži i neopterećeni već naučenim. Fokus u radu s decom je na samom procesu stvaranja, a ne na produktima, kojih može biti, ali nisu obavezni.

Kad je kreativnost u pitanju, kod dece su posebno važne tri karakteristike mišljenja:

1. Osetljivost na unutrašnje i spoljašnje podsticaje

2. Izostanak inhibicije

3. Mogućnost potpune obuzetosti nekom aktivnošću

ZNAČAJ KREATIVNOSTI U SAVREMENOJ ŠKOLI

Danas se vodi velika bitka između dva pristupa školi i obrazovanju, iza kojih se nalaze dve filozofije života: jedna posmatra čoveka kao upotrebnu vrednost u opštem procesu proizvodnje koji ima za krajnji cilj gomilanje materijalnih bogatstava i posmatra obrazovanje kao osposobljavanje čoveka da bude koristan na tržištu rada, u službi ekonomskih potreba sredine u kojoj živi; druga posmatra čoveka kao jedinstveno i celovito biće koje ima sposobnost da se tokom čitavog ţivota razvija, menja i stvara. Prva struja je visoko kompetitivna, usavršava testove, postavlja vremenska i prostorna ograničenja, a mogućnosti obrazovanja uslovljava novcem i sužava standardima koji su spolja postavljeni i nisu povezani sa konkretnom decom i njihovim potrebama.

Druga struja ima sasvim drugačiju postavku, ona veruje u bazične potencijale ljudskog bića, i pokušava da ih sačuva stvaranjem pozitivnog okručenja. U kontekstu ove druge struje obrazovanja pojmovi kreativnost i stvaralaštvo dobijaju posebnu vrednost jer se sve više smatra da je ključni zadatak savremene škole da izgradi stvaralačku ličnost učenika. Pozitivno okručenje u školi je osnovni preduslov za bilo kakav rad na polju podsticanja i oslobađanja dečje kreativnosti. Oslobađanje dečje kreativnosti leži uglavnom na dva psihološka uslova: psihološkoj sigurnosti i psihološkoj slobodi. Psihološka sigurnost je spoljni uslov koji deci pruža bezbednost i empatiju, dok je psihološka sloboda unutrašnji uslov koji proizlazi iz deteta koje je slobodno da se samoizražava i slobodno igra.

Kreativnost ne bi trebalo da u školama bude na marginama nastavnog procesa, već da postane jedan od najvažnijih zadataka škole u obrazovanju celovitih ličnosti. Stvaranje atmosfere u kojoj se deca osećaju sigurna, slobodna da se izraze i socijalno prihvaćena, uprkos svakoj različitosti koju možda osećaju u odnosu na druge, je od najviše važnosti za integralni razvoj deteta. U takvoj atmosferi, svako dete će razviti onaj potencijal koji mu je rođenjem dat i svako će, uprkos različitosti, biti sposoban da pruži svoj doprinos zajednici u kojoj se nalazi.

Izvor: deteplus.rs, 19. april 2012.

Similar Articles

Akreditovani programi za ... Drago nam je da Vas obavestimo da organizacija Obrazovanje plus ima 5 akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2016/2017. i  2017/2018. godinu. Svi naši
Preuzmite inspirativne ka... Dragi nastavnici, vaspitači, roditelji, Pripremili smo za vas ilustrovane kalendare za školsku 2011/2012. godinu, za koje se nadamo da će vas inspirisati, nadahnuti i podsetiti vas na
Napravite sa decom –... Kod dece od ranog uzrasta možemo da razvijamo ljubav prema čitanju tako što se na razne načine bavimo knjigama. Jedan od tih načina je pravljenje obeleživača za
Uloga učitelja u Valdorf... Već i sama koncepcija sveta i shvatanje ljudskih bića iz ugla antropozofije, vaspitačima i učiteljima dodeljuju posebnu ulogu u valdorfskoj školi. Verovanje da je zadatak učitelja da
Igra Pobedi strahove Igra Pobedi strahove je osvojila treću nagradu na ovogidšnjem takmičenju za najbolju igračku, a o autorki igre, Dragani Milić, možete pročitati u rubrici Predstavljamo – na OVOM
Vežbe za prstiće, tapš... U rubrici Predstavljamo, u martu smo predstavili rezultate grupnog rada vaspitačica iz Leskovca koje su u toku dva dvodnevna seminara u programu “Da u vrtiću svako uči
Predstavljamo projekat &#... U školskoj 2011/2012. godini, Obrazovanje plus će u 5 osnovnih škola i 5 predškolskih ustanova u Srbiji, realizovati projekat “Škola / vrtić kao centar holističkog obrazovanja”. Učešćem u ovom projektu,
Program rada studijske gr... I u 2013. godini, Studijska grupa za Valdorf pedagogiju nastavlja da se sastaje svakog drugog četvrtka u OŠ „Sveti Sava“ na Vračaru, Makenzijeva 42 (ulaz iz dvorišta
Učimo decu da vode brigu... Neka deca lako steknu naviku da redovno peru zube i vode računa o njima. Nekoj deci je to malo teže.Vaspitačica Dušica Dimsić iz PU “Ljuba Stanković” u
Sneškići od kašičica ... U hladnim zimskim danima, nakon boravka sa decom na snegu, po povratku u tople domove ili vrtić, predlažemo nekoliko aktivnosti koje možete raditi sa decom, a koje