Category: Holističko obrazovanje.
Tapšalice
Tapšalice

Marijana Milošević Simić iz Multimedijalne muzičke radionice piše o igri koja je uglavnom zaboravljena, a koja je veoma važna za razvoj kooridnacije i motoričkih veština kod dece. Kada sam ja bila dete, jedva sam čekala veliki odmor da istrčimo napolje i da igramo lastiš ili neku od tada popularnih tapšalica. “Son makaron” je bila jedna […]

Pletenje za holistički razvoj deteta
Pletenje za holistički razvoj deteta

Pletenje i intelektualni razvoj – Uloga ručnog rada u programu Valdorf pedagogije  Pletenje je nedavno steklo popriličnu popularnost među slavnim ličnostima – a već devedeset godina, ono je stub školskog programa Valdorf pedgogije. Istražujemo mnoštvo načina na koje pletenje i drugi ručni radovi podstiču intelektualni razvoj i usađuju detetu osećaj dostignuća. Po svom prirodnom saznanju, […]

Uloga temperamenta u ostvarivanju dobrih odnosa
Uloga temperamenta u ostvarivanju dobrih odnosa

Priča o temperamentima ide unazad još do vremena Hipokrata i Galena, koji su se temperamentima bavili uglavnom sa stanovišta medicine i fiziologije. U XVIII veku, Kant je objavio knjigu “O lepom i uzvišenom” u kojoj je teorija o temperamentima predstavljena na filozofsko-sociološki način. Dvadesetih godina XX veka, Jung u polju psihologije i Štajner u polju […]

Predstavljamo Parkera Palmera
Predstavljamo Parkera Palmera

Parker Palmer je savremeni edukator, aktivista i pisac koji podstiče principe holističkog obrazovanja kroz svoj rad sa davanjem podrške nastavnicima u utemeljivanju svog poziva u ličnom razvoju. Po njemu, dobro podučavanje proističe iz identiteta i integriteta učitelja! To znači da dobar učitelj mora da poznaje sebe i da teži da svoj život živi što bolje može. […]

Ivan Ilič i radikalna kritika tradicionalne škole
Ivan Ilič i radikalna kritika tradicionalne škole

U drugoj polovini XX veka, pojavljuje se veliki broj teoretičara koji se bave pitanjem obrazovanja na holistički način. Jelena Kostić nam predstavlja Ivana Iliča, jednog od najradikalnijih kritičara tradicionalne škole. Drugu polovinu XX veka karakterišu društvene protivurečnosti koje su se reflektovale na oblast obrazovanja. Kako u zapadnim društvima, tako i u zemljama u razvoju upućuju […]

Osnovna obeležja ključnih odrednica “stare”, “nove” i savremene škole
Osnovna obeležja ključnih odrednica “stare”, “nove” i savremene škole

“Globalno sagledavan razvojni put škole, kretao se od tzv. stare škole, preko pokreta nove škole pa do brojnih alternativnih modela savremene škole.” U tekstu koji sledi, M.Ilić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, navodi osnovna obležja ključnih odrednica “stare”, “nove” i “savremene” škole. Preuzmite  tekst ovde. Izvor: deteplus.rs, 09. oktobar 2011.

Salutogeneza
Salutogeneza

U decembru 2011. godine, u Beogradu je gostovala Dr Mihaela Glekler, predsednica Medicinske sekcije Antropozofskog društva. Ona je tom prilikom održala predavanje za lekare o antropozofskoj medicini u kojem je govorila o salutogenezi, realtivno novom socio-medicinskom konceptu koji se fokusira na faktore koji podupiru zdravlje čoveka i osećaj zadovoljstva, pre nego na faktore koji izazivaju […]

« Previous PageShowing 2 of 3 (3 Pages)Next Page »