Akreditovani programi stručnog usavršavanja za vaspitače, učitelje i predmetne nastavnike u školskoj 2011/2012. godini

U nastavku, preuzmite nformacije o akreditovanim programima stručnog usavršavanja u školskoj 2011/2012. koje realizuje Obrazovanje plus.

Mi verujemo i znamo da je moguće uticati na to da posao vaspitača i učitelja bude lakši i da više uživamo u njemu. Ako je nama bolje i deci će biti bolje. Dobro odabrani programi stručnog usavršavanja mogu da nam pomognu da razvijemo nove veštine i naučimo konkretne tehnike i metode čije korišćenje doprinosi kvalitetu našeg rada se decom i odnosima koje uspostavljamo sa decom, njihovim roditeljima i kolegama.

Preuzmite nformacije o akreditovanim programima stručnog usavršavanja u školskoj 2011/2012. koje realizuje Obrazovanje plus 

za vaspitače, za učitelje,  za predmetne nastavnike  u osnovnoj školi.

 

Izvor: deteplus.rs, 09. avgust 2011.

Similar Articles

U krugu porodice i prijat... Vrtić„Pupoljak” , Pančevo Porodicaiprijatelji su važan deo života svakog deteta Ovaj primer ima za cilj da Upozna decu sa geografskim pojmovima (kartom sveta). predstavi kulturne različitosti i
Predstavljamo program ODG... Program Odgovorno življenje je pokrenut sa namerom da uputi one koji brinu o drugima da svoj posao mogu dobro da rade samo ako prvo dobro brinu i o sebi.
Vaša deca nisu vaša dec... Biti roditelj je najteže “zanimanje” na svetu. Delimično zato što sa sobom nosi ogroman osećaj odgovornosti za to biće, ili bića, na čiju sudbinu će dosta uticati
Primeri Mirjane Jovanovi... Mirjana Jovanović, nаstаvnicа, člаn IOP timа škole OŠ „Oslobodioci Beogrаdа“ , Beogrаd je pripremila nekoliko primera dobre prakse: Srpski jezik – vežbe subjekat i predikat Srpski jezik – čitanje
Čas srpskog u IV razredu... U toku leta 2011. godine, grupa nastavnika koja se našla na seminaru u programu “Druga šansa” je na jednoj radionici napravila scenario za čas srpskog jezika u
Tiha matematika U nastavnoj praksi početne nastave matematike pojavila se nova nastavna metoda pod radnim nazivom Tiha matematika. Metoda je jedna od aktivnosti iz programa Holističkog obrazovanja koji je
Kako raditi sa decom po m... Na neki način je teško davati uputstva o tome kako predavati po metodama holističkog obrazovanja upravo zato što se ove metode ne zasnivaju na tehnici već na
Sir Ken Robinson: Bring o... U ovom dirljivom, duhovitom nastavku svog slavnog govora iz 2006., Sir Ken Robinson zagovara radikalan prelaz sa standardizovanih škola na personalizovano učenje – i kreiranje uslova u
Tema meseca za jul je IGR... Igra je nešto što nam prirodno dolazi kada smo deca, kao disanje… Zapravo, igra je za decu način postojanja. Kroz igru se uspostavlja kontakt sa svetom oko
Holističko obrazovanje Termin holističko obrazovanje se prvi put pojavio u oblasti transcendentalne psihologije krajem sedamdesetih godina XX veka i odnosio se na grupu obrazovnih metoda kojima je zajednički stav da cilj