Akreditovani programi za 2018/19, 2019/20. i 2020/21. godinu

Vrednosti Obrazovanja plus: Birajmo radost

saradnja

Obrazovanje plus je osnovano pre više od 10 godina, i kroz različite periode svog postojanja na različite načine je težilo širenju ljudskih vrednosti, pružanju podrške vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i profesorima, pružanju podrške porodicama, i ulaganju u mlade kao najbolju investiciju u budućnost svakog društva. Sa vremenom, tokom dugogodišnjeg postojanja Organizacije, izazovi i odgovori na njih su se menjali, ali suštinske vrednosti na kojima je Obrazovanje plus zasnovano, ostajali su nepromenjeni.

Mi smo došli u ovaj svet da živimo u njemu i onda i treba da živimo, a ne da oklevamo. Svet je takav kakav je, ali nije svet važan, mi smo važni! Važno je to da imamo mogućnost da biramo na šta da obraćamo pažnju, da možemo da radimo šta hoćemo. Znam da će biti komentara: „Ma ko još može da radi šta hoće...“. Svi možemo, samo moramo da budemo spremni na posledice! (...) Što su nepovoljnije spoljašnje okolnosti, to najveći broj ljudi smanjuje svoje izbore i reaguje na okolnosti automatski, kroz brigu, tugu, ljutnju, strah, nevericu, otupelost..... Na sreću, ima i onih koji su svesni mogućnosti izbora i poput virtuoza koji iz violine „izvlači“ čudesne melodije, iz sebe u teškim situacijama „izvlače“ plemenitost, kreativnost, saosećanje, radost.... Ovo jesu teška vremena i potrebno nam je što više virutoza, što više hrabrih ljudi svesnih da sami sebi krojimo budućnost, život, sudbinu.... Ja verujem da muzika postoji i sama po sebi, ali da se čuje tek kad je neko stvara. Tako i za radost mislim da postoji sama po sebi, ali da je svedočimo tek kad je neko bira. Pa, birajmo radost!
Iz teksta Radost - svetlo u tami, Žane Borisavljević (1964-2013), osnivačice Obrazovanja plus